Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)

Posted on 05/10/2019
Rating
0.0

Động Hương Tích chính là đích đến cuối cùng sau thời gian khá dài leo núi của những người hành hương khi đặt chân vào động. Như một cái hàm rồng rộng lớn, thênh thang, hun hút. Động Hương Tích chính là một trong những động đẹp và là trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc Huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Động Hương Tích cách Hà Nội gần 70 km về phía Tây Nam.

Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)
Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)
Đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Động Hương tích đã trở thành nơi thờ phật lớn nhất của di tích Chùa Hương. Nói đến Trẩy hội chùa Hương tức là nói đến chùa trong động này

Động Hương Tích chính là đích đến cuối cùng sau thời gian khá dài leo núi của những người hành hương khi đặt chân vào động. Như một cái hàm rồng rộng lớn, thênh thang, hun hút. Động Hương Tích chính là một trong những động đẹp và là trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc Huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Động Hương Tích cách Hà Nội gần 70 km về phía Tây Nam.

Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)
Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)
Đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Động Hương tích đã trở thành nơi thờ phật lớn nhất của di tích Chùa Hương. Nói đến Trẩy hội chùa Hương tức là nói đến chùa trong động này
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chùa Thiên Trù

  0.0

  Location: Chùa Thiên Trù, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 97 884 29 39
  Distance: 1.53 km

  Chùa Giải Oan (Quần thể danh thắng Chùa Hương)

  0.0

  Location: chùa Giải Oan, Đường lên động Hương Tích, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt NamDistance: 0.95 km

  Động Hương Tích (Quần thể di tích chùa Hương)

  0.0

  Location: Động Hương Tích, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 396 896 876
  Distance: 0 km

  Suối Yến - Chùa Hương

  0.0

  Location: Suối Yến, Chùa Hương., Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt NamDistance: 4.43 km

  Khu du lịch Hồ Quan Sơn

  0.0

  Location: Khu du lịch Quan Sơn, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 858 031 983
  Distance: 9.3 km

  Đền Tiên Ông Hà Nam - Chùa Ông Hà Nam

  0.0

  Location: Chùa Ông, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam, Việt NamDistance: 9.34 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.