( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hòn Đỏ

  0.0

  Location: Hòn Đỏ, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 0 km

  Nhà Thờ Tân An

  0.0

  Location: Nhà thờ Tân An, 702, Tân An, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 9.98 km

  Bửu Sơn Tự

  5.0

  Location: Bửu Sơn Tự, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 7.52 km

  Chua Phap Hai

  0.0

  Location: Chua Phap Hai, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 7.66 km

  Chùa Khánh Nhơn

  0.0

  Location: Chùa Khánh Nhơn, Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 4.03 km

  Chùa Thiên Tràng

  0.0

  Location: Chùa Thiên Tràng, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt NamDistance: 3.72 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.