Khu di tích lịch sử Bạch Đằng – Đình Yên Giang

Posted on 25/02/2020
CategoryĐình
Rating
0.0

Đình Yên Giang tên chữ là An Hưng đình. Tên của đình xuất phát từ tên gọi của làng. Thời Trần, làng Yên Giang gọi là trại An Hưng, thời Lê gọi là xã An Hưng, năm 1573 vì tránh huý của vua Lê Anh Tông nên đổi thành xã Yên Hưng. Bấy giờ xã Yên Hưng gồm các xóm: Yên Hưng, Làng Rừng, Hữu Triều, Cam Lồ và xóm Bến. Đình Yên Giang ở xóm Yên Hưng sau gọi là xóm Giữa hay xóm Đình. Như bao ngôi đình khác, đình Yên Giang là nơi sinh hoạt của làng và là nơi thờ Thành hoàng của làng Yên Giang là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đình Yên Giang có mối liên quan mật thiết với đền Trần Hưng Đạo trong mối quan hệ đình – đền thờ Thành hoàng của người Việt Nam.

Khu di tích lịch sử Bạch Đằng - Đình Yên Giang
Khu di tích lịch sử Bạch Đằng – Đình Yên Giang

Vào ngày sinh, ngày mất của Trần Hưng Đạo, đặc biệt là ngày lễ Đại kỳ phước và ngày giỗ trận Bạch Đằng mồng 8 tháng 3 (âm lịch) hàng năm, dân làng lại rước tượng Trần Hưng Đạo từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang để tế lễ, cầu xin Thành hoàng che chở cho dân làng. Ngoài những ngày lễ trên, vào các dịp trong làng có việc chung, dân làng cũng tụ họp ở đình để bàn bạc, giải quyết công việc.

Đình Yên Giang được xây dựng từ lâu và đã trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1937, 1952, 1993. Tuy vậy, đình vẫn giữ được nét kiến trúc cổ xưa.

Đình có kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm năm gian tiền đường, ba gian bái đường, một gian hậu cung và một số kiến trúc phụ khác, diện tích công trình là 918m2. Kiến trúc đơn giản nhưng bề thế, vững chắc. Đình Yên Giang đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều di vật cổ, bia đá, đồ tế khí và 6 đạo sắc phong của các triều vua phong cho Trần Hưng Đạo.

1- Vua Tự Đức năm thứ 6 (1853):

– Phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, làm Thành hoàng của xã Yên Giang.

– Phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần ở miếu Niệm Thần.

2- Vua Tự Đức năm thứ 30 (1878) phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

3- Vua Đồng Khánh năm thứ 3 (1887), phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

4- Vua Duy Tân năm thứ 3 (1909) phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

5- Vua Thành Thái (1889) phong nhiều vị thần khác để xã phụng thờ.

Đình Yên Giang tên chữ là An Hưng đình. Tên của đình xuất phát từ tên gọi của làng. Thời Trần, làng Yên Giang gọi là trại An Hưng, thời Lê gọi là xã An Hưng, năm 1573 vì tránh huý của vua Lê Anh Tông nên đổi thành xã Yên Hưng. Bấy giờ xã Yên Hưng gồm các xóm: Yên Hưng, Làng Rừng, Hữu Triều, Cam Lồ và xóm Bến. Đình Yên Giang ở xóm Yên Hưng sau gọi là xóm Giữa hay xóm Đình. Như bao ngôi đình khác, đình Yên Giang là nơi sinh hoạt của làng và là nơi thờ Thành hoàng của làng Yên Giang là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đình Yên Giang có mối liên quan mật thiết với đền Trần Hưng Đạo trong mối quan hệ đình – đền thờ Thành hoàng của người Việt Nam.

Khu di tích lịch sử Bạch Đằng - Đình Yên Giang
Khu di tích lịch sử Bạch Đằng – Đình Yên Giang

Vào ngày sinh, ngày mất của Trần Hưng Đạo, đặc biệt là ngày lễ Đại kỳ phước và ngày giỗ trận Bạch Đằng mồng 8 tháng 3 (âm lịch) hàng năm, dân làng lại rước tượng Trần Hưng Đạo từ đền Trần Hưng Đạo về đình Yên Giang để tế lễ, cầu xin Thành hoàng che chở cho dân làng. Ngoài những ngày lễ trên, vào các dịp trong làng có việc chung, dân làng cũng tụ họp ở đình để bàn bạc, giải quyết công việc.

Đình Yên Giang được xây dựng từ lâu và đã trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1937, 1952, 1993. Tuy vậy, đình vẫn giữ được nét kiến trúc cổ xưa.

Đình có kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm năm gian tiền đường, ba gian bái đường, một gian hậu cung và một số kiến trúc phụ khác, diện tích công trình là 918m2. Kiến trúc đơn giản nhưng bề thế, vững chắc. Đình Yên Giang đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều di vật cổ, bia đá, đồ tế khí và 6 đạo sắc phong của các triều vua phong cho Trần Hưng Đạo.

1- Vua Tự Đức năm thứ 6 (1853):

– Phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, làm Thành hoàng của xã Yên Giang.

– Phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần ở miếu Niệm Thần.

2- Vua Tự Đức năm thứ 30 (1878) phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

3- Vua Đồng Khánh năm thứ 3 (1887), phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

4- Vua Duy Tân năm thứ 3 (1909) phong Trần Hưng Đạo làm Thượng đẳng thần, Thành hoàng của xã.

5- Vua Thành Thái (1889) phong nhiều vị thần khác để xã phụng thờ.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích lịch sử Bạch Đằng - Bến đò Rừng

  0.0

  Location: xã Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt NamDistance: 1.9 km

  Khu di tích lịch sử Bạch Đằng - Đình Yên Giang

  0.0

  Location: Đình Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt NamDistance: 0 km

  Đình Đền Công - Khu di tích lịch sử Bạch Đằng

  0.0

  Location: xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, Việt NamDistance: 6.47 km

  Đình Chung Mỹ

  0.0

  Location: Đình Chung Mỹ, Đường tỉnh 359, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt NamDistance: 9.61 km

  Miếu Tiên Công

  0.0

  Location: Miếu Tiên Công, Ba Làng, Cẩm La, Yên Hưng, Quảng Ninh, VietnamDistance: 4.42 km

  Miếu Vua Bà

  0.0

  Location: Miếu Vua Bà, Trần Nhân Tông, Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh, VietnamDistance: 2.02 km

  Bài viết liên quan

  Xem thêm

  Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

  Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Các di tích này nằm ở khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Ninh

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.