Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

Posted on 11/06/2020
CategoryNhà thờ
LocationQuận 1
Rating
0.0

Họ Antôn Cầu Ông Lãnh được thành lập vào năm 1975. Ngôi nhà thờ đầu tiên đã được xây dựng từ năm 1925. Trước khi trở thành Họ Đạo, nơi đây vốn là một trung tâm xã hội từ thiện rồi thành tu viện và nhà nguyện của các linh mục dòng Phanxicô.

Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh
Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

1. Linh mục Benoit Benn và Bresson (1947-1948)
2. Linh mục Bônaventura Mân, Augustinô Phượng, Phanxicô Hoàng Trọng Tiến (1947-1957)
3. Linh mục Phêrô Bộ, Anphong Đức, Stêphanô Tân (1958-1975)
4. Linh mục Boscô Đình và Inhaxiô Ngô Đình Phán (1975-1978)
5. Linh mục Gentil Trần Anh Thi (1979-1992)
6. Linh mục Inhaxiô Ngô Đình Phán (1992-1996)
7. Linh mục Phêrô Ngô Công Tâm (1996 – )
8. Linh mục
9. Linh mục Giuse Phạm Văn Bình (2/5/2014 -đương nhiệm)

1949 : Cha Benoit Brun nhận một Trung Tâm, gọi là Foyer de Saint Antoine, ở cạnh chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, chuyên lo nuôi dưỡng và giáo dục cô nhi lai ở lứa tuổi thanh niên.
1950 : Cha Bertin Bresson, hai thầy Louis Nguyễn Bình Yên và Antonin Trương Văn Biên đến tiếp nhận, điều hành Trung Tâm và thành lập Cộng đoàn.
1950 : Sinh hoạt Phan Sinh Tại Thế
1953 : Mở cô nhi viện con lai.
1957 – 1969 : Trụ sở Thanh Sinh Công.
1966 – 1969 : Văn phòng Chi Tỉnh của Dòng Phan xi cô.
1968 – 1969 : Ký Túc Xá tuyển chọn ơn gọi.
1969 – 1974 : Sơ Tập Viện Dòng Phan xi cô.
1975 : Trở thành họ đạo của Giáo phận Sài Gòn.

Nay là Giáo Xứ Thánh Antôn – Cầu Ông Lãnh

Giờ lễ Giáo Xứ Anton cầu ông lãnh

 • Ngày thường: 5:00 – 18:00
 • Chúa nhật: 7:00 – 17:00

Họ Antôn Cầu Ông Lãnh được thành lập vào năm 1975. Ngôi nhà thờ đầu tiên đã được xây dựng từ năm 1925. Trước khi trở thành Họ Đạo, nơi đây vốn là một trung tâm xã hội từ thiện rồi thành tu viện và nhà nguyện của các linh mục dòng Phanxicô.

Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh
Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

1. Linh mục Benoit Benn và Bresson (1947-1948)
2. Linh mục Bônaventura Mân, Augustinô Phượng, Phanxicô Hoàng Trọng Tiến (1947-1957)
3. Linh mục Phêrô Bộ, Anphong Đức, Stêphanô Tân (1958-1975)
4. Linh mục Boscô Đình và Inhaxiô Ngô Đình Phán (1975-1978)
5. Linh mục Gentil Trần Anh Thi (1979-1992)
6. Linh mục Inhaxiô Ngô Đình Phán (1992-1996)
7. Linh mục Phêrô Ngô Công Tâm (1996 – )
8. Linh mục
9. Linh mục Giuse Phạm Văn Bình (2/5/2014 -đương nhiệm)

1949 : Cha Benoit Brun nhận một Trung Tâm, gọi là Foyer de Saint Antoine, ở cạnh chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, chuyên lo nuôi dưỡng và giáo dục cô nhi lai ở lứa tuổi thanh niên.
1950 : Cha Bertin Bresson, hai thầy Louis Nguyễn Bình Yên và Antonin Trương Văn Biên đến tiếp nhận, điều hành Trung Tâm và thành lập Cộng đoàn.
1950 : Sinh hoạt Phan Sinh Tại Thế
1953 : Mở cô nhi viện con lai.
1957 – 1969 : Trụ sở Thanh Sinh Công.
1966 – 1969 : Văn phòng Chi Tỉnh của Dòng Phan xi cô.
1968 – 1969 : Ký Túc Xá tuyển chọn ơn gọi.
1969 – 1974 : Sơ Tập Viện Dòng Phan xi cô.
1975 : Trở thành họ đạo của Giáo phận Sài Gòn.

Nay là Giáo Xứ Thánh Antôn – Cầu Ông Lãnh

Giờ lễ Giáo Xứ Anton cầu ông lãnh

 • Ngày thường: 5:00 – 18:00
 • Chúa nhật: 7:00 – 17:00
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse

  0.0

  Location: Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse, Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3839 2813
  Distance: 1.69 km

  Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

  0.0

  Location: Nhà thờ Thánh An Tôn, Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3829 9810
  Distance: 0 km

  Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

  0.0

  Location: Nhà thờ Mai Khôi, phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3836 6461
  Distance: 2.1 km

  Nhà thờ Chợ Quán

  0.0

  Location: Nhà thờ Chợ Quán, Trần Bình Trọng, phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3923 5067
  Distance: 1.94 km

  Nhà thờ Bình Phước

  0.0

  Location: Nhà Thờ BÌNH PHƯỚC, Đường Phạm Văn Chí, phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3751 4365
  Distance: 6.92 km

  Nhà thờ Đức Bà Fatima

  0.0

  Location: Nhà thờ Đức Bà Fatima, Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3837 7686
  Distance: 1.18 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.