Nhà thờ Bàn Cờ – Thánh Giuse

Posted on 11/06/2020
CategoryNhà thờ
LocationQuận 3
Rating
0.0

Vào năm 1954, một số khá Đông Anh chị em Kitô hữu gốc miền Bắc vào Nam lập nghiệp sinh sống, do đó, số người Công giáo ở vùng Bàn Cờ tăng lên nhanh chóng. Vốn rất nhiệt tình trong đời sống đạo, nên anh chị em đã cùng nhau đóng góp để mua ngôi nhà nhỏ làm nhà nguyện với sự yểm trợ của cố linh mục Carôlô Lê Văn Nhơn, lúc bấy giờ đang làm cha sở Họ Chợ Đũi.

Anh chị em bầu ra một ban quản trị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước cha sở, còn các linh mục khác chỉ là cha khách, do cha sở mời đến dâng lễ cho anh em chị em giáo dân, như cha Trang (đã vào dòng Lazaríst), cha Vũ Văn Mạch, cha Huỳnh Hữu Đặng, cha Đức.

Như vậy, Họ Bàn Cờ lúc đó là họ nhánh của Chợ Đũi và ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh dài 18m, rộng 9m, được Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép vào năm 1957.

Mãi đến khi linh mục G.B Dương Hoàng Thanh về làm cha sở vào năm 1992, ngài mới cử cha Tôma Đặng Toàn Chí chính thức phụ trách Họ Bàn Cờ. Ngài đã sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sắp xếp lại Họ Đạo. Đến năm 1992, Họ Bàn Cờ được Tòa Tổng Giám Mục nâng lên họ chính và cha Phêrô Võ Văn Ngộ được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ Đạo này vào năm 1993.

(trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

Giáo Xứ Bàn cờ bắt đầu có tên từ năm 1952 cho đến ngày nay .

Nhìn chung tư liệu về nguồn gốc Bàn Cờ được chia làm ba giai đoạn :

1./GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÀ NGUYỆN BÀN CỜ.

BÀN CỜ là địa danh của một khu vực thuộc quận 03 trong thành phố SÀI GÒN .

Tiên khởi có một Linh Mục mua một căn nhà để làm nhà nguyện tại một con hẽm nhỏ trong khu vực gọi là Bàn cờ.

Sau nhiều ngày tháng ,vài giáo dân biết nhà nguyện này thường có Linh Mục dâng Thánh Lễ riêng vào sáng sớm nên thay vì đi lễ tại Chợ Đũi ,lúc này đường xá vẫn còn hoang sơ vắng vẽ ,bèn rủ nhau ghé vào “xem lễ” để đối đáp với Cha tại nhà nguyện…. ; lúc đầu chỉ có vài ba người ; càng về sau theo lời đồn đãi nhà nguyện bắt đầu đông dần hơn chục người ,lúc bấy giờ Cha bắt đầu mua chiếu trải dưới đất cho giáo dân ngồi dự lễ.

Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse
Nhà thờ Bàn Cờ – Thánh Giuse

Theo tư liệu để lại thì vị Linh Mục có tên là TRANG .Không thấy tên Thánh cũng như tên họ rõ ràng để lại .

2./GIAI ĐOẠN TRỞ THÀNH HỌ LẼ THUỘC GX.CHỢ ĐŨI.

Đến năm 1957,cha Trang hiến lại cho cha CAROLO NHƠN -lúc này đang là Cha Sở NHÀ THỜ HUYỆN SĨ-để làm họ lẽ của họ Chợ Đũi .

Cha CAROLO bắt đầu nhận thấy cần phát triển “họ lẽ” này vì lượng giáo dân đã bắt đầu đông hơn ,nên Ngài mua thêm vài căn nhà nữa sát nhập vào nhà nguyện Bàn Cờ để mở rộng thêm diện tích cho nhà nguyện và Ngài cũng bắt đầu mua vật tư về xây dựng thành ngôi Nhà Thờ Bàn Cờ

Giờ lễ Giáo Xứ Bàn Cờ

Ngày thường: 17:30 – Thứ bảy: Lễ 1: 6g00 – Lễ 2: 17g30
Chúa nhật: Lễ 1 : 6g00 – Lễ 2 : 7g30 (Thánh Lễ thiếu nhi và các em học Giáo Lý) – Lễ 3 : 16g30 – Lễ 4 : 18g00

Vào năm 1954, một số khá Đông Anh chị em Kitô hữu gốc miền Bắc vào Nam lập nghiệp sinh sống, do đó, số người Công giáo ở vùng Bàn Cờ tăng lên nhanh chóng. Vốn rất nhiệt tình trong đời sống đạo, nên anh chị em đã cùng nhau đóng góp để mua ngôi nhà nhỏ làm nhà nguyện với sự yểm trợ của cố linh mục Carôlô Lê Văn Nhơn, lúc bấy giờ đang làm cha sở Họ Chợ Đũi.

Anh chị em bầu ra một ban quản trị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước cha sở, còn các linh mục khác chỉ là cha khách, do cha sở mời đến dâng lễ cho anh em chị em giáo dân, như cha Trang (đã vào dòng Lazaríst), cha Vũ Văn Mạch, cha Huỳnh Hữu Đặng, cha Đức.

Như vậy, Họ Bàn Cờ lúc đó là họ nhánh của Chợ Đũi và ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh dài 18m, rộng 9m, được Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép vào năm 1957.

Mãi đến khi linh mục G.B Dương Hoàng Thanh về làm cha sở vào năm 1992, ngài mới cử cha Tôma Đặng Toàn Chí chính thức phụ trách Họ Bàn Cờ. Ngài đã sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sắp xếp lại Họ Đạo. Đến năm 1992, Họ Bàn Cờ được Tòa Tổng Giám Mục nâng lên họ chính và cha Phêrô Võ Văn Ngộ được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ Đạo này vào năm 1993.

(trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

Giáo Xứ Bàn cờ bắt đầu có tên từ năm 1952 cho đến ngày nay .

Nhìn chung tư liệu về nguồn gốc Bàn Cờ được chia làm ba giai đoạn :

1./GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÀ NGUYỆN BÀN CỜ.

BÀN CỜ là địa danh của một khu vực thuộc quận 03 trong thành phố SÀI GÒN .

Tiên khởi có một Linh Mục mua một căn nhà để làm nhà nguyện tại một con hẽm nhỏ trong khu vực gọi là Bàn cờ.

Sau nhiều ngày tháng ,vài giáo dân biết nhà nguyện này thường có Linh Mục dâng Thánh Lễ riêng vào sáng sớm nên thay vì đi lễ tại Chợ Đũi ,lúc này đường xá vẫn còn hoang sơ vắng vẽ ,bèn rủ nhau ghé vào “xem lễ” để đối đáp với Cha tại nhà nguyện…. ; lúc đầu chỉ có vài ba người ; càng về sau theo lời đồn đãi nhà nguyện bắt đầu đông dần hơn chục người ,lúc bấy giờ Cha bắt đầu mua chiếu trải dưới đất cho giáo dân ngồi dự lễ.

Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse
Nhà thờ Bàn Cờ – Thánh Giuse

Theo tư liệu để lại thì vị Linh Mục có tên là TRANG .Không thấy tên Thánh cũng như tên họ rõ ràng để lại .

2./GIAI ĐOẠN TRỞ THÀNH HỌ LẼ THUỘC GX.CHỢ ĐŨI.

Đến năm 1957,cha Trang hiến lại cho cha CAROLO NHƠN -lúc này đang là Cha Sở NHÀ THỜ HUYỆN SĨ-để làm họ lẽ của họ Chợ Đũi .

Cha CAROLO bắt đầu nhận thấy cần phát triển “họ lẽ” này vì lượng giáo dân đã bắt đầu đông hơn ,nên Ngài mua thêm vài căn nhà nữa sát nhập vào nhà nguyện Bàn Cờ để mở rộng thêm diện tích cho nhà nguyện và Ngài cũng bắt đầu mua vật tư về xây dựng thành ngôi Nhà Thờ Bàn Cờ

Giờ lễ Giáo Xứ Bàn Cờ

Ngày thường: 17:30 – Thứ bảy: Lễ 1: 6g00 – Lễ 2: 17g30
Chúa nhật: Lễ 1 : 6g00 – Lễ 2 : 7g30 (Thánh Lễ thiếu nhi và các em học Giáo Lý) – Lễ 3 : 16g30 – Lễ 4 : 18g00
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse

  0.0

  Location: Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse, Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3839 2813
  Distance: 0 km

  Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

  0.0

  Location: Nhà thờ Thánh An Tôn, Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3829 9810
  Distance: 1.69 km

  Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

  0.0

  Location: Nhà thờ Mai Khôi, phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3836 6461
  Distance: 1.58 km

  Nhà thờ Chợ Quán

  0.0

  Location: Nhà thờ Chợ Quán, Trần Bình Trọng, phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3923 5067
  Distance: 1.1 km

  Nhà thờ Bình Phước

  0.0

  Location: Nhà Thờ BÌNH PHƯỚC, Đường Phạm Văn Chí, phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3751 4365
  Distance: 5.49 km

  Nhà thờ Đức Bà Fatima

  0.0

  Location: Nhà thờ Đức Bà Fatima, Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3837 7686
  Distance: 0.58 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.