Nhà thờ Giáo họ Thượng Giáp

Posted on 22/09/2018
CategoryNhà thờ
Rating
0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Giáp

2. Năm thành lập:

3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova

4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ

5. Tước hiệu nhà thờ:

6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 960m2 đất canh tác

7. Số tín hữu: 50

8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Giáp

2. Năm thành lập:

3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova

4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ

5. Tước hiệu nhà thờ:

6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 960m2 đất canh tác

7. Số tín hữu: 50

8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Nhà thờ Giáo họ Thượng Giáp

  0.0

  Location: Nhà thờ Giáo họ Thượng Giáp, Đường đê, Vĩnh Ninh, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định, Việt NamPhone: +84 97 658 10 05
  Distance: 0 km

  Phủ Dầy Nam Định

  0.0

  Location: Phủ Dầy Nam Định, Phủ Giày, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định, Việt NamPhone: +84 228 3820 135
  Distance: 9.51 km

  Phủ Tổ Khải Thánh Tiên Hương

  0.0

  Location: Phủ Tổ Khải Thánh Tiên Hương, Phủ Giày, Kim Thái, Nam Định, Việt NamPhone: +84 91 530 46 10
  Distance: 9.42 km

  Chùa Sùng Nghiêm - Chùa Phúc Chỉ

  0.0

  Location: Chùa Phúc Chỉ, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định, Việt NamPhone: +84 99 566 69 99
  Distance: 7.04 km

  Chùa Đại Bi - Chùa Bi

  0.0

  Location: Chùa Đại Bi, tt. Nam Giang, Nam Trực, Nam Định, Việt NamDistance: 7.17 km

  Đền Din

  0.0

  Location: xã Nam Dương, huyện Nam Trực, Nam Dinh, VietnamDistance: 7 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.