Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

Posted on 11/06/2020
CategoryNhà thờ
LocationQuận 5
Rating
0.0

Giáo xứ Mai Khôi: 48/39 Bến Hàm Tử, Hạt Chợ Quán. (*)
Giáo xứ Mai Khôi: 44 Tú Xương, Hạt Tân Định.
Giáo xứ Mân Côi: 90 Nguyễn Thái Sơn, Hạt Gò Vấp.
Giáo xứ Môi Khôi: 126/11 Huỳnh Tấn Phát, Hạt Xóm Chiếu.
Giáo xứ Văn Côi: 97/41 Trần Tử Nha, Hạt Tân Định.

Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

Giờ lễ Giáo Xứ Mai Khôi Quận 5
Ngày thường: 17:30
Chúa nhật: 06.30 – 17.00

Giáo xứ Mai Khôi: 48/39 Bến Hàm Tử, Hạt Chợ Quán. (*)
Giáo xứ Mai Khôi: 44 Tú Xương, Hạt Tân Định.
Giáo xứ Mân Côi: 90 Nguyễn Thái Sơn, Hạt Gò Vấp.
Giáo xứ Môi Khôi: 126/11 Huỳnh Tấn Phát, Hạt Xóm Chiếu.
Giáo xứ Văn Côi: 97/41 Trần Tử Nha, Hạt Tân Định.

Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

Giờ lễ Giáo Xứ Mai Khôi Quận 5
Ngày thường: 17:30
Chúa nhật: 06.30 – 17.00
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse

  0.0

  Location: Nhà thờ Bàn Cờ - Thánh Giuse, Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3839 2813
  Distance: 1.58 km

  Nhà Thờ An tôn Cầu Ông Lãnh

  0.0

  Location: Nhà thờ Thánh An Tôn, Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3829 9810
  Distance: 2.1 km

  Nhà Thờ Mai Khôi Quận 5

  0.0

  Location: Nhà thờ Mai Khôi, phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3836 6461
  Distance: 0 km

  Nhà thờ Chợ Quán

  0.0

  Location: Nhà thờ Chợ Quán, Trần Bình Trọng, phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3923 5067
  Distance: 0.49 km

  Nhà thờ Bình Phước

  0.0

  Location: Nhà Thờ BÌNH PHƯỚC, Đường Phạm Văn Chí, phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3751 4365
  Distance: 5 km

  Nhà thờ Đức Bà Fatima

  0.0

  Location: Nhà thờ Đức Bà Fatima, Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3837 7686
  Distance: 1.34 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.