Thác Tà Lâm là ngọn thác nguồn đẹp nổi tiếng trên sông Nậm Thi, nằm giữa hai ngọn núi như hai con rồng đang vươn xuống, đầu rồng ngẩng Cao Bằng nhau. Mình và đuôi rồng vắt lên dãy núi con voi sừng sững cõng trên mình rừng xanh bát ngát….
 
Thác Tà Lâm là ngọn thác nguồn đẹp nổi tiếng trên sông Nậm Thi, nằm giữa hai ngọn núi như hai con rồng đang vươn xuống, đầu rồng ngẩng Cao Bằng nhau. Mình và đuôi rồng vắt lên dãy núi con voi sừng sững cõng trên mình rừng xanh bát ngát….
 
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Chợ phiên Lùng Khấu Nhin

  0.0

  Location: Chợ phiên Lùng Khấu Nhin, Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai, Việt NamDistance: 4.41 km

  Thác Tà Lâm

  0.0

  Location: Unnamed Road, Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai, Việt NamDistance: 0 km

  Động Hàm Rồng

  0.0

  Location: Unnamed Road, Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai, Việt NamDistance: 5.91 km

  Cao Sơn

  0.0

  Location: Unnamed Road, Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai, Việt NamDistance: 3.31 km

  Núi Cô Tiên

  0.0

  Location: Mường Khương, Lào Cai, Việt NamDistance: 0.72 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.