Tháp Dương Long

Tháp Dương Long thuộc xã Bình Hòa, Huyện Tây Sơn, còn có tên là tháp Ngà, gồm 3 tháp, tháp giữa cao 24m, hai tháp hai bên cao 22m. Ðây là một trong những cụm tháp đẹp nhất còn lại của miền Trung Việt Nam.

Phần thân tháp xây gạch, các góc được ghép những tảng đá lớn và các trang trí điêu khắc đều bằng đá. Cửa tháp quay hướng đông và được nâng lên khá cao, chừng khoảng 1,5m và khung cửa là những khối đá lớn. Nửa phần trên của tháp gần như là những khối đá lớn xếp chồng lên nhau rất khéo. Ở các góc là những mảng chạm lớn với hình những con vật chim thần: Garuda, Voi, Đại bàng… Các mặt phẳng của tường được phủ nhiều bức phù điêu lớn có hình lá đề, mô tả cảnh múa hát, tu sĩ. Những người này có đầu tương đối lớn, đội mũ có chỏm cao. Ðặc biệt là những đỉnh tháp ở đây là những bông sen to với nhiều lớp cánh hoa hơi hướng lên trên.

Mọi chi tiết trang trí ở tháp này đều rất lớn, trổ trên sa thạch, đường nét rõ ràng và còn giữ được rất tốt. Chỉ riêng những khối đá lớn trên mái đã bị xô lệch nhiều.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Tháp Dương Long thuộc xã Bình Hòa, Huyện Tây Sơn, còn có tên là tháp Ngà, gồm 3 tháp, tháp giữa cao 24m, hai tháp hai bên cao 22m. Ðây là một trong những cụm tháp đẹp nhất còn lại của miền Trung Việt Nam.

Phần thân tháp xây gạch, các góc được ghép những tảng đá lớn và các trang trí điêu khắc đều bằng đá. Cửa tháp quay hướng đông và được nâng lên khá cao, chừng khoảng 1,5m và khung cửa là những khối đá lớn. Nửa phần trên của tháp gần như là những khối đá lớn xếp chồng lên nhau rất khéo. Ở các góc là những mảng chạm lớn với hình những con vật chim thần: Garuda, Voi, Đại bàng… Các mặt phẳng của tường được phủ nhiều bức phù điêu lớn có hình lá đề, mô tả cảnh múa hát, tu sĩ. Những người này có đầu tương đối lớn, đội mũ có chỏm cao. Ðặc biệt là những đỉnh tháp ở đây là những bông sen to với nhiều lớp cánh hoa hơi hướng lên trên.

Mọi chi tiết trang trí ở tháp này đều rất lớn, trổ trên sa thạch, đường nét rõ ràng và còn giữ được rất tốt. Chỉ riêng những khối đá lớn trên mái đã bị xô lệch nhiều.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Bảo tàng Quang Trung

  0.0

  Location: Bảo tàng Quang Trung, Kiên Mỹ, tt. Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, Việt NamDistance: 7.53 km

  Chùa Phước Hội (An Nhơn)

  0.0

  Location: Chùa Phước Hội, Quốc lộ 1A, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 9.64 km

  Tiểu tòa thánh Cao Đài chơn lý An Thái

  0.0

  Location: Tiểu tòa thánh Cao Đài chơn lý An Thái, An Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 3.82 km

  Thánh Thất An Nhơn

  0.0

  Location: Thánh thất An Nhơn, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định, Việt NamDistance: 8.63 km

  Thánh Thất Bình Khê

  0.0

  Location: Thánh thất Bình Khê, Võ Văn Dõng, Tây Sơn, Bình Định, Việt NamDistance: 9.42 km

  Thành Hoàng Đế - Thành Đồ Bàn

  0.0

  Location: Thành Hoàng Đế, Đường Không Tên, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 97 653 25 84
  Distance: 8.66 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.