Trung Hưng Bửu Tòa Cao Đài

Posted on 18/10/2018
Rating
0.0

Trung Hưng Bửu Tòa là Giáo sở trung ương của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tọa lạc tại số 63 – Hải Phòng Đà Nẵng, được xây cất từ năm 1956, khánh thành và thành lập Hội Thánh ngày 01/6/Bính Thân (1956). Không gọi là Tòa thánh, Trung Hưng Bửu Tòa của Hội thánh Truyền giáo có ba đài không lớn lắm, nhưng uy nghiêm. Trong Bát quái đài thờ Thiên nhãn trên quả càn khôn, và thờ linh vị Đức Giáo tông Vô Vi Đại Đạo (các thánh thất chỉ thờ Thiên nhãn, không thờ linh vị Đức Giáo tông).

Trung Hưng Bửu Tòa đặt tại 63 đường Hải Phòng, Tp. Đà Nẵng, lạc thành năm 1956, cũng là ngày thành lập Hội thánh Truyền giáo. Hội thánh có số lượng thánh sở đứng hàng thứ tư với 61 thánh thất, 13 cơ sở đạo, và trên 100 thiên bàn ở các xã đạo, nằm rải rác 17 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng có nhiều thánh sở nhứt (23 thất và 8 cơ sở đạo).
Trung Hưng Bửu Tòa Cao Đài
Trung Hưng Bửu Tòa Cao Đài
Đạo cao đài là đạo thờ nhiều thần được Ngô Văn Chiêu thành lập từ năm 1926 bắt đầu từ Tây Ninh phía Nam Việt Nam. Đạo Cao rất gần với Phật giáo Đại thừa ( sa. Mahāyāna) để thoát cảnh luân hồi. Ngoài ra còn tập hợp luân lý của khổng giáo, nhận thức mang tính siêu nhiên của Lão giáo và hệ thống phẩm hàm của Thiên Chúa giáo. Vạn Giáo Nhất Lý là mọi tôn giáo đều có cùng một nguyên lý.
Trên bàn thờ có thể thấy tranh Chúa Jesus, Phật Thích ca, lão Tử, và thánh Mohamet gặp nhau ở thế giới đại đồng. Một trong những đặc điểm của Ðại Ðạo Tam kỳ Phổ Ðộ gọi tắt đạo Cao đài đó là biểu tượng Thiên Nhãn, Thiên Nhãn là Mắt Trời, thờ Thiên Nhãn tức là thờ Trời.
Thiên Nhãn có năng lực có thể nhìn thấy tất cả những hành vi thiện ác của khắp chúng sinh, cho dù bộc lộ ra ngoài hay giấu giếm kín đáo bên trong, Mắt Trời đều thấy rõ, để khen thưởng hay xử phạt một cách công bằng.
Khi vào thánh đường đạo cao đài có một chút khác biệt cần lưu ý. Du khách có thể thăm tòa thánh vào bất kì thời gian nào trong ngày nhưng cần lưu ý một số quy tắc chung như: khi vào không được mang giầy dép, giữ gìn vệ sinh chung; chỉ được vào ở cửa hai bên: nam giới đi cửa bên phải và nữ giới đi cửa bên trái và nam nữ không được ngồi chung với nhau.
Khi thờ phượng phần lớn các tín đồ phải mặc áo trắng còn các chức sắc mặc các đạo phục màu vàng đỏ xanh da trời. Trong đó đạo phục màu đỏ xem là đại diện của Nho giáo, với đạo phục màu vàng được xem là đại diện của Phật đạo trong Đại đạo Cao Đài, với đạo phục màu xanh đại diện cho Lão giáo.

Trung Hưng Bửu Tòa là Giáo sở trung ương của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tọa lạc tại số 63 – Hải Phòng Đà Nẵng, được xây cất từ năm 1956, khánh thành và thành lập Hội Thánh ngày 01/6/Bính Thân (1956). Không gọi là Tòa thánh, Trung Hưng Bửu Tòa của Hội thánh Truyền giáo có ba đài không lớn lắm, nhưng uy nghiêm. Trong Bát quái đài thờ Thiên nhãn trên quả càn khôn, và thờ linh vị Đức Giáo tông Vô Vi Đại Đạo (các thánh thất chỉ thờ Thiên nhãn, không thờ linh vị Đức Giáo tông).

Trung Hưng Bửu Tòa đặt tại 63 đường Hải Phòng, Tp. Đà Nẵng, lạc thành năm 1956, cũng là ngày thành lập Hội thánh Truyền giáo. Hội thánh có số lượng thánh sở đứng hàng thứ tư với 61 thánh thất, 13 cơ sở đạo, và trên 100 thiên bàn ở các xã đạo, nằm rải rác 17 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng có nhiều thánh sở nhứt (23 thất và 8 cơ sở đạo).
Trung Hưng Bửu Tòa Cao Đài
Trung Hưng Bửu Tòa Cao Đài
Đạo cao đài là đạo thờ nhiều thần được Ngô Văn Chiêu thành lập từ năm 1926 bắt đầu từ Tây Ninh phía Nam Việt Nam. Đạo Cao rất gần với Phật giáo Đại thừa ( sa. Mahāyāna) để thoát cảnh luân hồi. Ngoài ra còn tập hợp luân lý của khổng giáo, nhận thức mang tính siêu nhiên của Lão giáo và hệ thống phẩm hàm của Thiên Chúa giáo. Vạn Giáo Nhất Lý là mọi tôn giáo đều có cùng một nguyên lý.
Trên bàn thờ có thể thấy tranh Chúa Jesus, Phật Thích ca, lão Tử, và thánh Mohamet gặp nhau ở thế giới đại đồng. Một trong những đặc điểm của Ðại Ðạo Tam kỳ Phổ Ðộ gọi tắt đạo Cao đài đó là biểu tượng Thiên Nhãn, Thiên Nhãn là Mắt Trời, thờ Thiên Nhãn tức là thờ Trời.
Thiên Nhãn có năng lực có thể nhìn thấy tất cả những hành vi thiện ác của khắp chúng sinh, cho dù bộc lộ ra ngoài hay giấu giếm kín đáo bên trong, Mắt Trời đều thấy rõ, để khen thưởng hay xử phạt một cách công bằng.
Khi vào thánh đường đạo cao đài có một chút khác biệt cần lưu ý. Du khách có thể thăm tòa thánh vào bất kì thời gian nào trong ngày nhưng cần lưu ý một số quy tắc chung như: khi vào không được mang giầy dép, giữ gìn vệ sinh chung; chỉ được vào ở cửa hai bên: nam giới đi cửa bên phải và nữ giới đi cửa bên trái và nam nữ không được ngồi chung với nhau.
Khi thờ phượng phần lớn các tín đồ phải mặc áo trắng còn các chức sắc mặc các đạo phục màu vàng đỏ xanh da trời. Trong đó đạo phục màu đỏ xem là đại diện của Nho giáo, với đạo phục màu vàng được xem là đại diện của Phật đạo trong Đại đạo Cao Đài, với đạo phục màu xanh đại diện cho Lão giáo.
Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Bãi Đá Sơn Trà

  0.0

  Location: Bãi Đá, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamDistance: 9.45 km

  Bãi cháy Sơn Trà

  0.0

  Location: Bãi cháy Sơn Trà, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamDistance: 6.42 km

  Khu du lịch Bãi Cát Vàng

  0.0

  Location: Bãi Cát Vàng, Bãi Cát Vàng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamPhone: +84 254 3585 326
  Distance: 8 km

  Trạm Rada Sơn Trà

  0.0

  Location: Radar Sơn Trà, RadarSonTra, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamPhone: +84 236 3832 292
  Distance: 7.52 km

  Mũi Súng

  0.0

  Location: Mũi Súng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamDistance: 9.96 km

  Chợ Hòa Khánh - Đà Nẵng

  0.0

  Location: Chợ Hòa Khánh, Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt NamPhone: +84 362 116 116
  Distance: 7.25 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.