Category: Du lịch Thành phố Đông Hà

Du lịch Thành phố Đông Hà - Là chuyên mục du lịch tổng hợp các bài viết giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị

  1. Home
  2. Du lịch Quảng Trị
  3. Du lịch Thành phố Đông Hà
Filter

Quán cà phê gợi nhớ không gian 40 năm trước

Sưu tầm nhiều vật dụng cũ 30-40 năm về trước, hai thanh niên ở Quảng Trị mở quán cà phê gợi lại không gian xưa.

Read More