Category: Du lịch Huyện Châu Thành – Soc Trăng

Du lịch Huyện Châu Thành – Soc Trăng - Là chuyên mục du lịch tổng hợp các bài viết giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của Huyện Châu Thành – Soc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

  1. Home
  2. Du lịch Sóc Trăng
  3. Du lịch Huyện Châu Thành – Soc Trăng
Filter

Lễ Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa)

Lễ hội Thác Côn còn được dân gian gọi là lễ hội Cúng Dừa, vì thức cúng chủ yếu trong lễ hội này là hàng ngàn trái dừa tươi. Lễ hội diễn ra được tính theo Phật lịch của người Khmer, nhưng thường tương ứng với rằm tháng Ba âm lịch. Lễ hội được tổ chức tại An Trạch, thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Read More