Category: Du lịch Huyện Phù Yên

Du lịch Huyện Phù Yên - Là chuyên mục du lịch tổng hợp các bài viết giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của Huyện Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La

  1. Home
  2. Du lịch Sơn La
  3. Du lịch Huyện Phù Yên
Filter

Miên man bản Chiếu

Suối nước trong veo chảy qua những phiến đá giữa rừng, vùng lòng hồ xanh biếc, nhà sàn người Mường thấp thoáng đôi bờ trong khói lam chiều… Đó là vẻ đẹp đến quên lối về của vùng bản Chiếu, xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La.

Read More