Huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre, nằm ở tận cùng của cù lao Bảo; Bắc giáp sông Ba Lai, ngăn cách với huyện Bình Đại; Nam giáp sông Hàm Luông, ngăn cách với huyện Thạnh Phú; Tây giáp huyện giáp huyện Giồng Trôm; Đông giáp biển.

  1. Home
  2. Bến Tre
  3. Huyện Ba Tri
Filter
Filter × Close

Đình Phú Lễ (Ba Tri)

0.0

Đình Phú Lễ - Ba Tri tọa lạc tại ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Đình được xây

Location: Đình Phú Lễ (Phu Le Temple), Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Khu di tích Võ Trường Toản

0.0

Mộ nhà giáo Võ Trường Toản tọa lạc tại  ấp thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Bến Tre, được

Location: Võ Trường Toản, tt. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3850 624

Đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu

0.0

Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) tuy không sinh ra ở Bến Tre nhưng đã dành phần lớn cuộc đời sống và

Location: Đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu, An Đức, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất An Bình Tây

0.0

Ấp 2, xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo. Thành lập do đạo lịnh số 275/ĐL,

Location: Thánh thất An Bình Tây, Đường huyện 173, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất An Đức

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Đức, Đường tỉnh 885, tt. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3761 610

Thánh Thất An Hiệp

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Hiệp, An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất An Ngãi Trung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Ngãi Trung, Đường tỉnh 885, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Tịnh Đông Cung Bạch Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Đông Cung Bạch Long, Đường huyện 16, An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3899 136

Thánh Thất Bảo Thuận

0.0

Sáng lập: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Gạo, Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Đệ, Thượng Giáo Hữu Trần Văn

Location: Thánh thất Bảo Thuận, Đường huyện 16, Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3775 027

Thánh Thất An Thủy

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Thủy, An Thủy, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3856 020

Thánh Tịnh Huỳnh Long Cung Điện

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Huỳnh Long Cung Điện, Đường huyện 16, Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3881 077

Thánh Tịnh Linh Tiêu Điện

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Linh Tiêu Điện, Đường huyện 14, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3760 715

Thánh Thất Mỹ Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Mỹ Hòa, Đường huyện 173, Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3858 377

Thánh Thất Mỹ Nhơn

0.0

Thành lập năm 1951. Sáng lập và hiến đất: Giáo Hữu Trà Văn Luận, Giáo Hữu Lê Quang Kén, Lễ Sanh Lê

Location: Thánh thất Mỹ Nhơn, Đường huyện 173, Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3888 678

Thánh Thất Phú Lễ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phú Lễ, Đường huyện 14, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Tịnh Qui Thiện

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Qui Thiện, Đường tỉnh 885, An Thủy, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3856 334

Thánh Thất Phước Tuy

0.0

Thành lập do đạo lịnh số 22/ĐL, ngày 06-12-1950 (27-10 Canh Dần). Sáng lập: Lễ Sanh Nguyễn Văn Nếp,

Location: Thánh thất Phước Tuy, Đường huyện 14, Phước Tuy, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3858 892

Thánh Thất Phú Ngãi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phú Ngãi, Đường huyện 14, Phú Ngãi, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Tân Thủy

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Thủy, Đường tỉnh 885, Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Tân Xuân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Xuân, Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3858 755

Thánh Tịnh Tây Cung Hắc Hổ

0.0

21-4-1932 (16-3 Nhâm Thân): Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ tại Thánh Tịnh Cửu Linh Môn dạy lập

Location: Thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ, Đường huyện 173, Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3888 547

Thánh Thất Vĩnh Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Sân Chim Vàm Hồ

0.0

Sân Chim Vàm Hồ thuộc địa phận hai xã Mỹ Hoà và Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, cách Tx. Bến

Location: Sân Chim Vàm Hồ, Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 90 375 97 44