Huyện Bảo Lạc

Huyện Bảo Lạc – Bao gồm thị trấn Bảo Lạc và 13 xã: Cốc Pàng, Bảo Toàn, Thượng Hà, Cô Ba, Khánh Xuân, Hồng Trị, Xuân Trường, Phan Thanh, Hồng An, Huy Giáp, Hưng Đạo, Đình Phùng và Sơn Lô. Huyện có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm, thuỷ sản.

  1. Home
  2. Cao Bằng
  3. Huyện Bảo Lạc
Filter
Filter × Close

Chùa Vân An

0.0

(cần bổ sung thêm thông tin bản đồ) Chùa Vân An toạ lạc tại làng Chùa, xã Hồng Trị, Huyện Bảo

Location: xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, Cao Bang, Vietnam