Huyện Cần Đước

Huyện Cần Đước nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An; Bắc giáp huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc; Nam giáp sông Vàm Cỏ, ngăn cách với thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang; Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, ngăn cách với huyện Tân Trụ cùng tỉnh; Đông giáp huyện Cần Giuộc và sông Soài Rạp. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Cần Đước và 16 xã là: Long Trạch, Long Khê, Long Định, Phước Vân, Long Cang, Long Sơn, Long Hoà, Tân Trạch, Phước Tuy, Phước Ân, Tân Chánh, Mỹ Lệ, Tân Lân, Phước Đông, Long Hựu Tây, Long Hựu Đông.

  1. Home
  2. Long An
  3. Huyện Cần Đước
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Long Hựu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Hựu, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Thánh thất Long Hựu Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Hựu Đông, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3884 515

Thánh Thất Long Định

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Định, 16B, Long Định, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 90 798 22 76

Thánh Thất Tân Trạch

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Trạch, Tân Trạch, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3721 087

Thánh Thất Tân Chánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Chánh - Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Tân Chánh, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Thánh thất Tân Chánh - Ban chỉnh Đạo

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Chánh - Ban chỉnh Đạo, Tân Chánh, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3719 230

Thánh Thất Tân Lân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Lân, Quốc lộ 50, tt. Cần Đước, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3882 647

Thánh Thất Tân Ân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tân Ân, Lê Hồng Phong, Tân Ân, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3882 508

Thánh Thất Rạch Kiến

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Rạch Kiến - Ban chỉnh Đạo, Đường tỉnh 826, Long Trạch, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3886 734

Thánh Thất Rạch Kiến

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Rạch Kiến, Đường tỉnh 826, Rạch Kiến, Long Hòa, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3880 904

Thánh Thất Phước Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Đông, Quốc lộ 50, Phước Đông, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 90 140 38 99

Thánh Thất Phước Tuy

0.0

12-5-1938 (13-4 Mậu Dần): Thành lập thánh thất.Sáng lập: Giáo Hữu Thái Nghĩa Thanh. Hiến đất: Lễ

Location: Thánh thất Phước Tuy, Phước Tuy, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3885 611

Thánh thất Ban chỉnh Đạo Mỹ Lệ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Ban chỉnh Đạo Mỹ Lệ, Chợ Mỹ, Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3882 278

Thánh Thất Mỹ Lệ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Mỹ Lệ, Quốc lộ 50, Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3895 632

Thánh Thất Long Trạch

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Trạch, Đinh Đức Thiện, Long Trạch, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3880 945

Thánh Thất Long Cang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Cang, Long Cang, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3883 988

Thánh Thất Long Khê

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Khê, Đường tỉnh 835, Long Khê, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3880 987

Giác Minh Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Giác Minh Đàn, Đường tỉnh 23, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 90 815 47 07

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Đước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cần Đước, Võ Thị Sáu, tt. Cần Đước, Cần Đước, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3884 515

Thánh thất Cao Đài Vĩnh Nguyên Tự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Cao Đài Vĩnh Nguyên Tự, Nguyễn Văn Vịnh, Long An, Cần Đước, Long An, Việt Nam

CHÙA PHẬT BỬU

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Phật Bửu, Phước Vân, Cần Đước, Long An, Việt Nam

CHÙA TẤN BỬU - Long An

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Tấn Bửu Long An, Phước Vân, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Nhà trăm cột

0.0

Nhà trăm cột tọa lạc tại ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước tỉnh Long An, Việt Nam. Đây

Location: Nhà trăm cột, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt Nam