Huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ là huyện biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ.

  1. Home
  2. Hồ Chí Minh
  3. Huyện Cần Giờ
Filter
Filter × Close

Đảo Thạnh An

0.0

Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hơn 70 km về phía Đông, xã Đảo Thạnh An nằm hoàn toàn tách biệt

Location: Đảo Thạnh An, Thạnh Bình, Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thánh Thất Tam Thôn Hiệp

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tam Thôn Hiệp, Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3888 7937

Thánh Thất Lý Nhơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Lý Nhơn, Lý Nhơn, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3889 4126

Thánh Thất An Thới Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Thới Đông, An Thới Đông, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3887 6347

Thánh Thất Thạnh An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thạnh An, Thạnh Bình, Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3874 9176

Thánh Thất & Điện thờ Phật Mẫu Long Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Thạnh, Nguyễn Văn Mạnh, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thánh Thất Đông Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Đồng Hòa, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Cần Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cần Thạnh, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3874 0045

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Bình Khánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bình Khánh, Rừng Sác, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3874 2150

CHÙA PHƯỚC HẢI

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Phước Hải, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐÌNH ĐỒNG HÒA

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Đình Đồng Hòa, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

NHÀ THỜ ĐỒNG HÒA

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Nhà Thờ Đồng Hòa, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÁNH THẤT HƯƠNG ĐẠO ĐỒNG HÒA

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )Khó tìm

Location: Thánh thất Đồng Hòa, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIÁO ĐIỂM ĐỒNG HÒA

0.0

Giữa thế kỷ thứ 19, một số giáo dân các nơi đã đến trú ẩn tại Cần Giờ tránh cơn bách hại. Người ta

Location: Giáo Điểm Đồng Hòa, Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÁNH THẤT LONG THẠNH

0.0

Lịch sử về việc xây dựng THÁNH THẤT LONG THẠNH được Giáo Sư Thượng Minh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện

Location: Thánh thất Long Thạnh, Nguyễn Văn Mạnh, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐÌNH LONG THẠNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Đình Long Thạnh, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÙA HƯNG LONG

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Hưng Long, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà Thờ Cần Giờ

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Nhà Thờ Cần Giờ, Đào Cử, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÙA HƯNG CẦN

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Hưng Cần Tự, Duyên Hải, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÙA HẢI ĐỨC

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Hải Đức, Duyên Hải, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÁNH THẤT CẦN THẠNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Thánh thất Cần Thạnh, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CẦN THẠNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cần Thạnh, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÙA THẠNH PHƯỚC

0.0

Chùa tọa lạc tại số 171/2 ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. ĐT:

Location: Chùa Thạnh Phước, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐÌNH CẦN THẠNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Đình Cần Thạnh, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

MIẾU THIÊN HẬU

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Miếu Thiên Hậu, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Miếu Ngũ Hành

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Miếu Ngũ Hành, Lê Thương, tt. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

MIẾU HẢI THẦN – LĂNG ÔNG THỦY TƯỚNG

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Lăng Ông Thủy Tướng, Thạnh Bình, Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

NGŨ HÀNH MIẾU

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Ngũ Hành Miếu, Thạnh Thới, Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Thánh thất Bình Khánh, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU BÌNH KHÁNH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Điện thờ Phật Mẫu Bình Khánh, Rừng Sác, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÙA QUANG MINH NHƯ LAI

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Chùa Quang Minh Như Lai, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

MIẾU BÀ CHÚA XỨ

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Trần Quang Đạo, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

LĂNG ÔNG THỦY TƯỚNG NAM HẢI

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Lăng Ông Ấp Bình Mỹ, Bình Khánh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam