Huyện Cần Giuộc

Huyện Cần Giuộc nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An; Bắc giáp huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp sông Cần Giuộc, ngăn cách với huyện Cần Đước cùng tỉnh; Tây giáp huyện Bến Lức và huyện Cần Đước cùng tỉnh; Đông giáp sông Soài Rạp, ngăn cách với huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Home
  2. Long An
  3. Huyện Cần Giuộc
Filter
Filter × Close

Miếu Bà Ngũ Hành (Cần Giuộc)

0.0

Miếu Bà Ngũ Hành - Cần Giuộc là di tích được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,

Location: Miếu Bà Ngũ Hành, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Đình Chánh Tân Kim

0.0

Di tích lịch sử Đình Chánh Tân Kim ở ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc là một di tích lịch sử

Location: Đình Chánh Tân Kim, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Giuộc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cần Giuộc, Quốc lộ 50, tt. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Tịnh Bửu Quang Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Bửu Quang Đàn, ĐT 835, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Thất Trường Bình

0.0

26-02-1939 (08-01 Kỷ Mão):Thành lập thánh thất. Hiến đất: Giáo Sư Trương Văn Tài (quy thiên: 25-12

Location: Thánh thất Trường Bình, Quốc lộ 50, Trường Bình, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3875 375

Thánh Thất Thuận Thành

0.0

23-6-1936 (05-5 Bính Tý): Thành lập thánh thất. Sáng lập và hiến đất (2.021m2): Giáo Hữu Nguyễn Thị

Location: Thánh thất Thuận Thành, Đường huyện 20, Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3212 855

Thánh Thất Tân Tập

0.0

17-02-1931 (01-01 Tân Mùi): Thành lập thánh thất. Sáng lập: Phối Sư Nguyễn Văn Láng, Thượng Giáo Sư

Location: Thánh thất Tân Tập, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Thất Tân Kim

0.0

Lược sử 1928: Thành lập thánh thất.  Sáng lập và hiến đất: Chánh Phối Sư Nguyễn Văn Lai (sinh:

Location: Thánh thất Tân Kim, Quốc lộ 50, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3893 987

Thánh Thất Phước Vĩnh Tây

0.0

Lược sử 1939: Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Sư Huỳnh Thị Kỷ (quy thiên: 28-8 âm lịch); Giáo

Location: Thánh thất Phước Vĩnh Tây, Đường tỉnh 12, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3876 915

Thánh Thất Phước Vĩnh Đông

0.0

Lược sử 1940: Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Sư Trần Văn Trương; Lễ Sanh Trần Văn Xường; Lễ

Location: Thánh thất Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Cơ sở Phước Thiện Phước Lý

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Cơ sở Phước Thiện Phước Lý, Đường tỉnh 835B, Phước Lý, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Thất Phước Lý

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Lý, Phước Lý, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3892 178

Thánh Thất Phước Lâm

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Lâm, Đường huyện 20, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3737 208

Thánh Thất Phước Lâm

0.0

Lược sử ở xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện

Location: Thánh thất Phước Lâm - Ban chỉnh Đạo, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3738 350

Thánh Thất Phước Lại

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Lại, Đường tỉnh 826C, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Thất Phước Hậu (ngoài)

0.0

Thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. 21-7-1946 (23-6 Bính Tuất): Thành lập thánh thất do đạo lịnh

Location: Thánh thất Phước Hậu, ĐT 835, Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Thánh Thất Phước Hậu (trong)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Hậu trong, Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3223 297

Thánh Tịnh Minh Cảnh Đài

0.0

Nguyên là cổ tự của chi Minh Đường, tên là Phổ Quang Tự, tại xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ

Location: Thánh tịnh Minh Cảnh Đài, Quốc lộ 50, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Nhà Tu Mỹ Lộc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3737 092

Thánh Thất Long Thượng

0.0

Địa chỉ: Ấp Chợ Long Định, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài

Location: Thánh thất Long Thượng, Long Thượng, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3734 401

Thánh Thất Long Thới

0.0

Địa chỉ: Ấp Long Thới, xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban

Location: Thánh thất Long Thới, Long Thượng, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 95 814 70 28

Thánh Thất Long Phụng

0.0

Địa chỉ: Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh

Location: Thánh thất Long Phụng, Long Phụng, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3896 894

Thánh Thất Long Hậu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Hậu, Đường tỉnh 826C, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3731 312

Thánh Thất Đông Thạnh

0.0

Lược sử Địa chỉ: Ấp Trung, xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban

Location: Thánh thất Đông Thạnh, Đường tỉnh 19, Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3876 670

Thánh Thất Cần Giuộc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Cần Giuộc, Quốc lộ 50, tt. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 272 3875 608

Chùa Khánh Ninh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Khánh Ninh, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Chùa Linh Sơn - Chùa Núi

0.0

Chùa tọa lạc tại khu vực chợ Núi, xã Phước Vĩnh Tây (ấp Tây, xã Đông Thạnh cũ), Huyện Cần Giuộc,

Location: Chùa Linh Sơn, Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An, Việt NamPhone: +84 91 701 87 79

TỊNH THẤT BÁT NHÃ - Long An

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Tịnh Thất Bát Nhã, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Chùa Tôn Thạnh - Tổ Đình Tôn Thạnh

0.0

Chùa Tôn Thạnh thuộc xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc là ngôi chùa nổi tiếng từ lâu trong lịch sử và văn

Location: Chùa Tôn Thạnh, Tỉnh lộ 835, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An Province, Vietnam