Huyện Càng Long

Huyện Càng Long nằm ở phía Bắc của tỉnh Trà Vinh; Tây Bắc giáp huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long; Đông Bắc giáp sông Cổ Chiên, ngăn cách với tỉnh Bến Tre; Nam giáp huyện Tiểu Cần và huyện Châu Thành; Đông Nam giáp thành phố Trà Vinh; Tây giáp huyện Cầu Kè. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Càng Long và 13 xã: Đức Mỹ, Nhị Long, Nhị Long Phú, Đại Phước, Đại Phúc, Bình Phú, Phương Thạnh, Huyền Hội, Mỹ Cầm, An Trường A, An Trường, Tân Bình, Tân An.

  1. Home
  2. Trà Vinh
  3. Huyện Càng Long
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Càng Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Càng Long, Đường huyện 31, tt. Càng Long, Càng Long, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3885 430

Thánh Thất An Trường

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Trường, An Trường, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam

Thánh Thất Đại Phước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Đại Phước, Cầu Đúc, Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 6275 198

Thánh Thất Đức Mỹ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Đức Mỹ, Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3589 128

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 3)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Mỹ Cẩm, Đường huyện 31, Mỹ Cẩm, Càng Long, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3663 586

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 5)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Mỹ Cẩm số 5, Đường huyện 31, Mỹ Cẩm, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam

Thánh Thất Phương Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phương Thạnh, Đường tỉnh 7, Đầu Giồng, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh, Việt NamPhone: +84 294 3556 127

Chùa Bodhiculàmani – Chùa Ấp Sóc

0.0

Chùa Bodhiculàmani (Chùa Ấp Sóc) di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, tọa lạc ở Ấp Sóc, xã Huyền

Location: Chùa Áp Sóc, Đường huyện 6, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam