Huyện Châu Thành - An Giang

Huyện Châu Thành của tỉnh An Giang; Bắc giáp huyện Châu Phú, đường ranh giới dài 29,176 km; Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với huyện Chợ Mới; Đông Nam giáp thành phố Long Xuyên, đường ranh giới dài 12,446 km; Tây giáp huyện Tri Tôn, chiều dài chung là 7,027 km; Nam giáp huyện Thoại Sơn với chiều dài 30,49 km. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn An Châu và 12 xã là: Vĩnh An, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Hoà Bình Thạnh, Bình Hoà, Cần Đăng, An Hoà, Bình Thạnh.

  1. Home
  2. An Giang
  3. Huyện Châu Thành - An Giang
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Cần Đăng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Cần Đăng, Tỉnh lộ 941, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Điện thờ Phật Mẫu Cần Đăng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Cần Đăng, Tỉnh lộ 941, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Dinh Quan Thẻ Sô 1

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Dinh Quan Thẻ Sô 1, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt NamPhone: +84 92 201 77 90

Đình Thần Thoại Ngọc Hầu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đình Thần Thoại Ngọc Hầu, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Chùa Kỳ Viên

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Kỳ Viên, Tỉnh lộ 941, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt NamPhone: +84 296 3838 396

Tịnh thất Viên Lạc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tịnh thất Viên Lạc, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt NamPhone: +84 96 249 21 22

Chùa Nam An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Nam An, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Đình Thần Bình Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đình Bình Hòa, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Nhà thờ An Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ An Hòa, Quốc lộ 91, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Nhà thờ Năng Gù

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ Năng Gù, Quốc lộ 91, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt NamPhone: +84 121 547 7022

Nhà thờ Giáo Xứ Lộ Đức

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Giáo Xứ Lộ Đức, Quốc lộ 91, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Nhà Thờ Hồi Giáo Vĩnh Hanh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà Thờ Hồi Giáo Vĩnh Hanh, Vĩnh Hanh, Châu Thành, Vĩnh Hanh Châu Thành An Giang, Việt Nam

Chùa Vĩnh Thạnh Tự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Vĩnh Thạnh Tự, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Nhà thờ Giáo Xứ Fatima

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ Fatima, Tỉnh lộ 941, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Đình Thần Vĩnh Hanh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đình Thần Vĩnh Hanh, Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Dinh Đức Cố - Dinh Sơn Trung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Dinh Đức Cố, Vĩnh An, Châu Thành, An Giang, Việt NamPhone: +84 90 677 97 99