Huyện Châu Thành - Tây Ninh

Huyện Châu Thành là huyện của tỉnh Tây Ninh, phía Bắc giáp huyện Tân Biên, Đông giáp TX Tây Ninh và huyện Hoà Thành, nửa phần phía Nam giáp huyện Bến Cầu, nửa phần Đông Nam giáp huyện Gò Dầu, phía Tây và nửa phần phía Nam giáp nước Campuchia với đường biên giới dài 46,5km. Có các đường tỉnh lộ 781, 786, 788 và quốc lộ 22B đi qua.

  1. Home
  2. Tây Ninh
  3. Huyện Châu Thành - Tây Ninh
Filter
Filter × Close

Điện Thờ Phật Mẫu Thanh Điền

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Thanh Điền, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Thái Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thái Bình, Đường tỉnh 781, Suối Muồn, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3789 823

Thánh Thất Long Vĩnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Vĩnh, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3781 572

Thánh Thất Hảo Đước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hảo Đước, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3782 382

Thánh Thất Đồng Khởi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Đồng Khởi, Quốc lộ 22B, Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3716 047

Điện Thờ Phật Mẫu Đồng Khởi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Đồng Khởi, Quốc lộ 22B, Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất An Cơ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Cơ, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3782 382

Thánh Thất Tua Hai

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tua Hai, Quốc lộ 22B, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Thanh Điền

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thanh Điền, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3785 352

Thánh Thất Thành Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thành Long, Đường tỉnh 781, ấp Nam, Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Trí Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trí Bình, Đường tỉnh 781, Xóm Ruộng, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Thành Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Thành Long, Đường tỉnh 781, ấp Nam, Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Trí Bình

0.0

Họ Đạo xã Trí Bình được thành lập vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước, nhưng chưa có ngôi ĐIỆN THỜ

Location: Điện thờ Phật Mẫu Trí Bình, Đường tỉnh 781, Xóm Ruộng, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Tua Hai

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Tua Hai, Quốc lộ 22B, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Chùa Giác Ngạn

0.0

Chùa giác Ngạn nằm trên tỉnh lộ 781, từ thị xã Tây Ninh đến huyện Châu Thành, một trong những ngôi

Location: Chùa Giác Ngạn, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam