Huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh là một huyện của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện được thành lập ngày 27 tháng 08 năm 2009 theo Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh 71.695,02 ha diện tích tự nhiên và 54.890 người của huyện Chư Sê

  1. Home
  2. Gia Lai
  3. Huyện Chư Pưh
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Phú Nhơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phú Nhơn, Hùng Vương, Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai, Việt Nam