Huyện Đắk Glei

Huyện Đắk Glei là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Kontum. Bắc và Đông giáp tỉnh Quảng Nam. Tây giáp Lào. Nam giáp các huyện Ngọc Hồi và Đắktô. Bao gồm thị trấn Đắkglei và 11 xã là Ngọc Linh, Mường Hoong, Xã Đăk Choong, Xã Xốp, Đăk Blô, Đăk Man, Đăk Pét, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Nhoong.

  1. Home
  2. Kon Tum
  3. Huyện Đắk Glei
Filter
Filter × Close

Di tích Chiến thắng Dak Pet

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Di tích Chiến thắng Dak Pet, Hồ Chí Minh, tt. Đăk Glei, Đắk Glei, Kon Tum, Việt Nam