Huyện Đan Phượng

Huyện Đan Phượng cũng là vùng đất có nhiều thành tựu trong các hoạt động văn hoá – xã hội. Chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được quan tâm đúng mức. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Toàn huyện có 13 điểm bưu điện – văn hóa. Nhiều nhà văn hóa thôn, cụm dân cư được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả của các tủ sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức của nhân dân. Huyện có 7 làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, hơn 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

  1. Home
  2. Hà Nội
  3. Huyện Đan Phượng
Filter
Filter × Close

Chùa Linh Sơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Linh Sơn, Thượng Thôn, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam