Huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ. Đông và Nam giáp huyện Chư Prông. Tây giáp Campuchia. Bắc giáp huyện Ia Grai. Bao gồm thị trấn Chư Ty và 9 xã: Ia Dom, Ia Kla, Ia Dơk, Ia Din, Ia Krêl, Ia Lang, Ia Kriêng, Ia Pnôn và Ia Nan.

  1. Home
  2. Gia Lai
  3. Huyện Đức Cơ
Filter
Filter × Close

Công Viên Đức Cơ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Công Viên Đức Cơ, Quốc lộ 19, Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam