Huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm của tỉnh Bến Tre, nằm trên cù lao Bảo; Bắc giáp sông Ba Lai, ngăn cách với huyện Bình Đại; Nam giáp sông Hàm Luông, ngăn cách với huyện Mỏ Cày Nam; Tây giáp huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre; Đông giáp huyện Ba Tri. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Giồng Trôm và 21 xã là: Phong Nẫm, Phong Mỹ, Mỹ Thạnh, Lương Phú, Thuận Điền, Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Long Mỹ, Lương Hoà, Lương Quới, Châu Hoà, Châu Bình, Bình Hoà, Bình Thành, Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Hưng Nhượng.

  1. Home
  2. Bến Tre
  3. Huyện Giồng Trôm
Filter
Filter × Close

Nhà Thờ Đức Mẹ La Mã Bến Tre - Nhà Thờ La Mã

0.0

Ai về xứ Bến Tre chơi, dù chỉ là một cuộc tạt ngang qua để thăm thú hay là khách hàng của những công

Location: Nhà Thờ Đức Mẹ La Mã Bến Tre, Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 378 806 676

Khu Lưu Niệm Nguyễn Thị Định

0.0

Trong lịch sử cận đại Việt Nam, có một vị nữ tướng sinh ra ở xứ dừa Bến Tre, tiếng tăm lừng lẫy,

Location: Khu Lưu Niệm Nguyễn Thị Định, Đường tỉnh 885, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Đền Thờ Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng

0.0

Xuất thân là cai cơ quân đồn điền, một lực lượng “tịnh vi dân, động vi binh”, Nguyễn Ngọc Thăng

Location: Đền Thờ Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 93 432 56 78

Thánh Thất Bình Hòa

0.0

Sáng lập và hiến đất (năm 1933): Giáo Sư Phan Văn Quý (1403,5m2).Người đứng bộ: Cao Tấn Xinh (từ

Location: Thánh thất Bình Hòa, Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Châu Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Châu Hòa, Đường huyện 173, Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Hưng Nhượng (Hiệp Hưng cũ)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Hưng Nhượng, Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Hưng Phong

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Hưng Phong, Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Mỹ Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Mỹ Thạnh, Đường tỉnh 886, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3862 824

Thánh thất Ban chỉnh đạo Mỹ Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Ban chỉnh đạo Mỹ Thạnh, Đường tỉnh 885, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Phong Mỹ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Phong Mỹ, Đường huyện 173, Phong Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Phong Nẫm

0.0

Sáng lập (1958) và hiến đất (1953): Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Ngà (giỗ ngày 01-8 âm lịch). Đất đai

Location: Thánh thất Phong Nẫm, Đường huyện 173, Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3862 438

Thánh Thất Tân Thanh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Tân Thanh, Đường tỉnh 887, Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam

Chùa Pháp Thanh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Pháp Thanh, Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam