Huyện Hạ Lang

Huyện Hạ Lang – Bao gồm thị trấn Hạ Lang và 13 xã: Minh Long, Lý Quốc, Thắng Lợi, Đồng Loan, Đức Quang, Kim Loan, Thanh Nhật, Quang Long, An Lạc, Vinh Quý, Thái Đức, Thị Hoa và Cô Ngân…

  1. Home
  2. Cao Bằng
  3. Huyện Hạ Lang
Filter
Filter × Close

Chùa Sùng Phúc

0.0

Chùa Sùng Phúc ở làng Huyền Ru, xã Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang. Chùa Sùng Phúc là sự kế tiếp của chùa

Location: Chùa Sùng Phúc, tt. Thanh Nhật, Hạ Lang District, Cao Bang, Vietnam