Huyện Hà Quảng

Huyện Hà Quảng – Bao gồm thị trấn Hà Quảng và 17 xã: Sóc Hà, Trường Hà, Kéo Yên, Lũng Năm, Vân An, Cải Viên, Nội Thôn, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Nà Sác, Xuân Hoà, Đào Ngạn, Phù Ngọc, Hồng Sĩ, Sĩ Hai, Mã Ba và Hạ Thôn.

  1. Home
  2. Cao Bằng
  3. Huyện Hà Quảng
Filter
Filter × Close

Khu di tích lịch sử Kim Đồng

0.0

Để tưởng nhớ người Đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ

Location: Mộ Kim Đồng, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt Nam

Khu di tích lịch sử Pác Bó

0.0

Khu di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn của xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng - cụm di tích từng gắn

Location: Khu di tích lịch sử Pác Bó, Đường tỉnh 203, bản Phia Ruộng, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt NamPhone: +84 206 3852 425

SUỐI LÊ-NIN

0.0

Suối Lên Nin nằm trong Khu di tích Pác Bó – khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt của Việt

Location: Suối Lê Nin, Đường Không Tên, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt Nam

Hang Cốc Bó

0.0

Hang Cốc Bó là một địa danh nổi tiếng trong cụm di tích Pác BóHang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là

Location: Hang Cốc Bó, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt Nam

Núi Các Mác

0.0

Núi Các Mác là di tích lịch sử nổi tiếng thuộc khu di tích Pắc Pó, nơi Bác Hồ chọn là nơi làm việc

Location: Núi Các Mác, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt NamPhone: +86 20 6360 0313