Huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức được quyết định thành lập vào tháng 12 năm 1985, thuộc tỉnh Quảng Nam.

  1. Home
  2. Quảng Nam
  3. Huyện Hiệp Đức
Filter
Filter × Close

Hòn Kẽm Đá Dừng

0.0

Hòn Kẽm Đá Dừng, trước đây thuộc về hai xã Quế Phước và Quế Lâm, Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam; nay

Location: Hòn Kẽm Đá Dừng, Hiệp Hoà, Hiệp Đức, Quảng Nam, Việt Nam