Huyện Hoà An

Huyện Hoà An , có thị trấn Nước Hai và 23 xã: Dân Chủ, Đức Long, Công Trừng, Trương Lương, Nam Tuấn, Đại Tiến, Đức Xuân, Ngũ Lão, Bế Triều, Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung, Bình Dương, Hưng Đạo, Trưng Vương, Bạch Đằng, Lê Chung, Chu Trinh, Hồng Nam, Hà Trì, Quang Trung, Nguyễn Huệ và Vinh Quang.

  1. Home
  2. Cao Bằng
  3. Huyện Hoà An
Filter
Filter × Close

Đền Vua Lê - Cao Bằng

0.0

Đền Vua Lê - Cao Bằng Làng Đền, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Cao Bằng, dựng trên một gò đất cao phía

Location: Đền Vua Lê, Nà Lữ, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

Chùa Đà Quận

0.0

Chùa Đà Quận (mang tên Đà Quận công Mạc Ngọc Liễn - danh tướng nhà Mạc) ở làng Đà Quận (xã Hưng Đạo,

Location: Chùa Đà Quận, Hòa An District, Cao Bang, Vietnam