Huyện Hoài Nhơn

Huyện Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định. Đông giáp biển Đông. Tây giáp hai huyện An Lão và Hoài Ân. Nam giáp huyện Phù Mỹ. Bắc giáp huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi.

  1. Home
  2. Bình Định
  3. Huyện Hoài Nhơn
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Phụng Sơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phụng Sơn, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 91 164 57 39

Thánh Thất Phụng Mỹ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phụng Mỹ, Quốc lộ 1A, Giao Hội 1, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Thánh Thất Châu Long Đài

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Châu Long Đài, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 256 3560 191

Thánh Thất Nam Hoài Nhơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Nam Hoài Nhơn, Quốc lộ 1A, Giao Hội 1, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Thánh Thất & Điện thờ Phật Mẫu Tam Quan

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tam Quan, Tránh đường sắt, tt. Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Bãi biển Tam Quan Bắc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Bãi biển Tam Quan Bắc, Bình Định, Việt Nam

Chùa Long Sơn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Long Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt NamPhone: +84 256 3861 956