Huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự ở phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp tỉnh Preyveng – Campuchia; Nam giáp huyện Thanh Bình cùng tỉnh; Tây giáp sông Tiền, ngăn cách với thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân của tỉnh An Giang; Đông giáp thị xã Hồng Ngự và huyện Tam Nông cùng tỉnh. Về hành chính, huyện bao gồm 11 xã là: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Thới Tiền, Thường Lạc, Long Thuận, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B. Trong đó các xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Thới Tiền, Thường Lạc thuộc phần đất liền; các xã: Long Thuận, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B thuộc các cù lao nằm giữa sông Tiền. Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện đặt tại xã Thường Thới Tiền.

  1. Home
  2. Đồng Tháp
  3. Huyện Hồng Ngự
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Hồng Ngự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hồng Ngự, 30 tháng 4, Khóm 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt NamPhone: +84 277 3828 336

Chùa Quan Âm Cổ Tự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Quan Âm Cổ Tự, Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam

Thánh Thất Long Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Thuận, Đường xã Long Thuận, Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Long Khánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Long Khánh, Long Khánh B, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt NamPhone: +84 277 3590 477

Điện Thờ Phật Mẫu Hồng Ngự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Thị Xã Hồng Ngự, Quốc lộ 30, An Bình A, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt NamPhone: +84 277 3838 237

Tịnh Xá Ngọc Liên

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tịnh Xá Ngọc Liên, An Bình A, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam