Huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê, là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh. Bắc, giáp huyện Vũ Quang và Can Lộc. Nam, giáp tỉnh Quảng Bình. Tây, giáp Lào. Đông, giáp các huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà.

  1. Home
  2. Hà Tĩnh
  3. Huyện Hương Khê
Filter
Filter × Close

Nhà thờ Tri Bản

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ Tri Bản, Minh Hòa, Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà Thờ Thượng Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà Thờ Thượng Bình, Hồng Phong, Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà thờ Kẻ Vang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ Kẻ Vang, Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

nhà thờ THỔ HOÀNG

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: nhà thờ THỔ HOÀNG, GP VINH, Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Nam Lách

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ họ Nam Lách, Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Phương

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Phương, Hồ Chí Minh, Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Hồ Ủy Ban

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Hồ Ủy Ban, tt. Yên Thịnh, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Cầu Đá Lậu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Cầu Đá Lậu, Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà thờ Giáo Xứ Tràng Lưu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Giáo Xứ Tràng Lưu, Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Đền Trầm Lâm

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đền Trầm Lâm, Phú Yên, Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam