Huyện Kế Sách

Huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Đông giáp Trà Vinh. Đông Nam giáp huyện Long Phú. Tây Nam giáp huyện Mỹ Tú. Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang. Bao gồm thị trấn Kế Sách và 12 xã: Xuân Hoà, Phong Nẫm, An Lạc Thôn, An Lạc Tây, Nhơn Mỹ, An Mỹ, Kế An, Đại Hải, Ba Trinh, Thới An Hội, Ba Trinh, Trinh Phú.

  1. Home
  2. Sóc Trăng
  3. Huyện Kế Sách
Filter
Filter × Close

Thánh Tịnh Huỳnh Đài Cảnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh Tịnh Huỳnh Đài Cảnh, Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Thất Xuân Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Xuân Hòa, Đường huyện 4, Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Tịnh Phụng Thiên

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Phụng Thiên, Mang Cá, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Tịnh Ngọc Tiên An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Ngọc Tiên An, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Tịnh Ngọc Cửu Cung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Ngọc Cửu Cung, An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Tịnh Xích Long Minh Đức

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Xích Long Minh Đức, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Thánh Thất Bạch Vân Cung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bạch Vân Cung, An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Cồn Mỹ Phước - Cồn Công Điền - Cồn Bùn

0.0

Cồn Mỹ Phước thuộc xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng; ở giữa sông Hậu, cách thị trấn Kế Sách

Location: Cồn Mỹ Phước, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam