Huyện Kim Sơn

Huyện Kim Sơn là huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình. Bắc giáp huyện Yên Khánh. Nam giáp biển Đông với chiều dài 15km. Tây giáp huyện Yên Mô và tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp tỉnh Nam Định, ranh giới là con sông Đáy.

  1. Home
  2. Ninh Bình
  3. Huyện Kim Sơn
Filter
Filter × Close

Nhà thờ Giáo xứ Văn Hải

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Văn Hải 2. Năm thành lập: 1904 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03) 4. Năm

Location: Nhà thờ giáo xứ Văn Hải, Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Tân Mỹ

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Mỹ 2. Năm thành lập: 1946 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi 4. Năm xây

Location: Giáo Xứ Tân Mỹ, Tân Văn, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Cao Hoàng

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Cao Hoàng 2. Năm thành lập: 1949 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông Đồ 4. Năm

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Cao Hoàng, Đường tỉnh 481, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Tân Khẩn

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Khẩn 2. Năm thành lập: 1934 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm 4. Năm xây

Location: Nhà thờ Tân Khẩn, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 229 3863 782

Nhà thờ Giáo xứ Như Tân

0.0

1.Tên gọi: Giáo xứ Như Tân 2. Năm thành lập: 1946 3. Bổn mạng giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa 4. Năm xây dựng

Location: Nhà thờ giáo xứ Như Tân, Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Kim Trung

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Kim Trung 2. Năm thành lập: 2006 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê 4.

Location: Nhà Thờ KIM TRUNG, Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hóa Lộc

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Hóa Lộc 2. Năm thành lập: 1904 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova 4. Năm

Location: Nhà thờ xứ Hóa Lộc, Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 229 3863 425

Nhà thờ Giáo xứ Hải Cường

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ giáo xứ Hải Cường, Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Tân Tùng

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tùng 2. Năm thành lập: 1946 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tẩy Giả 4. Năm

Location: Giáo Họ Tân Tùng, Xóm 5, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Cồn Thoi

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Cồn Thoi 2. Năm thành lập: 07/10/1947 3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Giêsu Kitô

Location: Nhà Thờ Cồn Thoi, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Tòng Đức

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà Thờ Họ Tòng Đức, xóm 8b, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà Thờ Giáo Họ Nghĩa Từ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Nghĩa Từ, Cồn Thoi, Kim Sơn, Nam Định, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Ứng Luật

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Ứng Luật 2. Năm thành lập: 1947 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 4.

Location: Giáo xứ Ứng Luật, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Hiếu Đạo

0.0

1. Tên gọi:Giáo họ Hiếu Đạo 2. Năm thành lập: 1912 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Dominicô 4. Năm xây

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Hiếu Đạo, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Hiệp Hồi

0.0

1. Tên gọi:Giáo họ Hiệp Hồi 2. Năm thành lập: 1829 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêsa Hài Đồng 4. Năm

Location: Nhà thờ G.họ Hiệp Hồi, Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Thuần Hậu

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Thuần Hậu 2. Năm thành lập: 1942 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Thợ (01/05) 4.

Location: nhà thờ Thuần Hậu, giáo phận Phát Diệm, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Phú Hậu

0.0

1.Tên gọi: Giáo xứ Phú Hậu 2. Năm thành lập: 1948 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Giêsu Kitô Vua 4. Năm xây

Location: Giáo xứ Phú Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Khiết Kỷ

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Khiết Kỷ 2. Năm thành lập: 1910 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi 4. Năm xây

Location: Nhà thờ Khiết Kỷ, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Thủ Trung

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Thủ Trung 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê 4. Năm xây

Location: Nhà thờ giáo họ Thủ Trung, Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Thượng Khu

0.0

Tên gọi: Nhà thờ Giáo họ Thượng Khu2. Năm thành lập: 18283. Bổn mạng giáo họ: Thánh

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Thượng Khu, Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hướng Ðạo

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Hướng Đạo 2. Năm thành lập: 1872 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 4.

Location: Nhà Thờ Hướng Đạo, Quốc lộ 10, Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Lạc

0.0

I. TÊN GỌI: Hoà Lạc, tên rất đẹp; Hoà là hoà thuận; Lạc là vui vẻ. Năm 1829, ông Nguyễn Công Trứ lập

Location: Giáo xứ Hoà Lạc, Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Dục Ðức

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Dục Đức 2. Năm thành lập: 1936 3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Giêsu Hài Đồng 4. Năm

Location: Giáo xứ Dục Đức, Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Đường Quan

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan 2. Năm thành lập: 1952 3. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng 4. Năm

Location: Nhà thờ Giáo họ Đường Quan, Quốc lộ 10, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Tôn Ðạo

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Tôn Đạo 2. Năm thành lập:1865 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm 4. Năm xây

Location: Giáo xứ Tôn Đạo, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Huệ Địch

0.0

. Tên gọi: Giáo họ Huệ Địch 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng: Thánh Vicentê 4. Năm xây dựng nhà thờ:

Location: Nhà Thờ Huệ Địch, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Cộng Tập

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Cộng Tập 2. Năm thành lập: 1942 3. Bổn mạng: ThánhPhaolô Trở lại 4. Năm xây dựng

Location: Nhà Thờ Cộng Tập, ĐT481C, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hồi

0.0

Xuân Hồi 1. Tên gọi: Giáo xứ Xuân Hồi 2. Năm thành lập giáo xứ: 1949 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh

Location: Nhà Thờ Xuân Hồi, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Phúc Thành

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Thành 2. Năm thành lập: 1923 3. Bổn mạng: Thánh Vicentê 4. Năm xây dựng nhà

Location: NHÀ THỜ GIÁO HỌ PHÚC THÀNH, Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ An Bình

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ An Bình 2. Năm thành lập: 1942 3. Bổn mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 4. Năm xây

Location: NHÀ THỜ GIÁO HỌ AN BÌNH, Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Quyết Bình

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Quyết Bình 2. Thành lập giáo xứ: 1912 3. Bổn mạng: Đức Bà Xuống Tuyết (Cung hiến

Location: Giáo xứ Quyết Bình, Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Năng An

0.0

1. Tên gọi: Giáo ho Năng An 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ 4. Năm xây dựng nhà thờ:

Location: Nhà Thờ Năng An, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Như Sơn

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Như Sơn 2. Thành lập giáo xứ: 1906 3. Bổn mạng: Đức Mẹ Núi Camêlô 4. Xây dựng

Location: Nhà thờ giáo xứ Như Sơn, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Mông Hưu

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Mông Hưu 2. Năm thành lập: 1949 3. Bổn mạng giáo: Thánh Gioan Baotixita 4. Năm

Location: Nhà thờ Mông Hưu, Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Hồi Xuân

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Hồi Xuân 2. Năm thành lập: 1932 3. Bổn mạng: Chúa Cứu Thế 4. Năm xây dựng nhà

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Hồi Xuân ( Xứ Dưỡng Điềm), Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Đường Quan

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan 2. Năm thành lập: ? 3. Bổn mạng: Thánh Antôn 4. Năm xây dựng nhà thờ:

Location: Nhà thờ giáo họ Đường Quan (xứ Dưỡng Điềm), Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Dưỡng Ðiềm

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Dưỡng Điềm 2. Thành lập giáo xứ: 1890 3. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi 4. Xây dựng

Location: Nhà thờ giáo xứ Dưỡng Điềm, Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Thành Đức

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Thành Đức 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng: Đức MẸ Vô Nhiễm 4. Năm xây dựng nhà

Location: Nhà thờ giáo họ Thành Đức, Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Cách Tâm

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Cách Tâm 2. Thành lập giáo xứ: 1894 3. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm 4. Xây dựng Nhà

Location: Nhà thờ giáo xứ Cách Tâm, Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Tuy Trung

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Tuy Trung2. Năm thành lập: bán thế kỷ XIX 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh

Location: Giáo Họ Tuy Trung, Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Trì Chính

0.0

Nhà thờ Trì Chính nằm ở trong khu dân cư thuộc xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. Nhà thờ

Location: Giáo Xứ Trì Chính, tt. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Phát Vinh

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Vinh2. Năm thành lập: 13/ 06/ 2007 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn

Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Phát Vinh, Lưu Phương, Kim Sơn, Kim Sơn Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Lai Thành

0.0

1. Tên gọi: Giáo họ Lai Thành 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ4. Năm xây

Location: Nhà thờ Giáo họ Lai Thành - Giáo xứ Hoài Lai, Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hoài Lai

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Hoài Lai  2. Năm thành lập: 1931 3. Bổn mạng giáo xứ: Sinh Nhật Đức Mẹ 4. Năm

Location: Giáo Xứ Hoài Lai, Quốc lộ 10, Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Bình Sa

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Sa 2. Năm thành lập: 1903 3. Bổn mạng giáo xứ: Trái Tim Đức Mẹ4. Năm xây

Location: Giáo Xứ Bình Sa, Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm

0.0

Từ Hà Nội, du khách muốn đến Nhà thờ Phát Diệm có thể đi theo quốc lộ số 1, tới tỉnh lị Ninh Bình rẽ

Location: Phat Diem Cathedral, tt. Phát Diệm, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, VietnamPhone: +84 229 3862 058

Tòa Giám Mục Phát Diệm

0.0

Tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh mà Nhà thờ Phát Diệm là một trong số đó. Cách

Location: Tòa Giám Mục Phát Diệm, tt. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 229 3862 058

Chùa Đồng Đắc

0.0

Chùa Đồng Đắc có tên chữ là Kim Liên Tự, thuộc thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh

Location: Chùa Đồng Đắc, Đồng Hướng, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam