Huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre, nằm trên cù lao Minh; Bắc giáp huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre, ranh giới là sông Hàm Luông, có cầu Hàm Luông bắc qua trên quốc lộ 60; Nam giáp sông Cổ Chiên, ngăn cách với huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long; Tây giáp huyện Chợ Lách, Đông giáp huyện Mỏ Cày Nam.

  1. Home
  2. Bến Tre
  3. Huyện Mỏ Cày Bắc
Filter
Filter × Close

Nhà thờ Giáo xứ Hàm Luông

0.0

GỐC TÍCH: - Khi xưa, tại cù lao Thanh Tân, chỉ có một Nhà thờ, gọi là Nhà thờ Thanh Tân, tại ấp

Location: Nhà thờ Hàm Luông, hạt Thạnh Phú, Giáo phận Vĩnh Long, Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 75840178

Thánh Tịnh Bồng Hải Đảo

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh tịnh Bồng Hải Đảo, Đường tỉnh 882, Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3840 154

Thánh Tịnh Châu Linh Bát Bửu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh tịnh Châu Linh Bát Bửu, Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 98 454 78 38

Thánh Tịnh Minh Hữu Huyền Quang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh tịnh Minh Hữu Huyền Quang, Quốc lộ 57, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3844 711

Thánh Thất Nhuận Phú Tân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Nhuận Phú Tân, Đường huyện 19, Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Tân Thành Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Tân Thành Bình, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam

Thánh Thất Thạnh Ngãi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh thất Thạnh Ngãi, Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt NamPhone: +84 275 3668 471

Thánh Tịnh Ngọc Kim Thánh Điện

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung )

Location: Thánh tịnh Ngọc Kim Thánh Điện, Nguyễn Thị Định, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam

Chùa Bửu Quang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Bửu Quang, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam