Huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, được chia tách từ huyện Quế Sơn theo Nghị định số 42/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 của Chính phủ.

  1. Home
  2. Quảng Nam
  3. Huyện Nông Sơn
Filter
Filter × Close

Thánh thất Trung Quang Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trung Quang Bình, Đường tỉnh 610, Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam, Việt NamPhone: +84 235 3654 340