Huyện Quảng Ninh

Huyện Quảng Ninh là huyện của tỉnh Quảng Bình. Phía Bắc giáp thành phố Đồng Hới. Phía Nam giáp huyện Lệ Thuỷ. Phía Tây giáp Lào. Phía Đông giáp biển.

  1. Home
  2. Quảng Bình
  3. Huyện Quảng Ninh
Filter
Filter × Close

Núi Thần Đinh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Núi Thần Đinh, Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam