Huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp biển Đông. Tây giáp huyện Nông Cống. Nam giáp huyện Tĩnh Gia và Nông Cống. Bắc giáp thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hoá.

  1. Home
  2. Thanh Hoá
  3. Huyện Quảng Xương
Filter
Filter × Close

Chùa Hưng Phúc (Quảng Xương) - Chùa Kênh - Chùa Yên Duyên

0.0

Chùa Hưng Phúc - Quảng Xương thường gọi là Chùa Kênh, Chùa Yên Duyên ở xã Quảng Hùng, Huyện Quảng

Location: Chùa Hưng Phúc, Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình

0.0

( thông tin cần bổ xung)

Location: Giáo xứ Thanh Bình, Văn Sơn, Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt NamPhone: +84 98 520 25 48

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Chúng

0.0

( thông tin cần bổ xung)

Location: Nhà Thờ Hoà Chúng, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam