Huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương có nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng như: khu di tích lịch sử Tân Trào – ATK; cụm di tích Bác Tôn; Ban thường trực Quốc Hội; mặt trận liên Việt ở xã Trung Yên; đình Hồng Thái; lán Nà Lừa; làng Sảo; cụm 43 điểm di tích tại xã Tân Trào; cụm di tích phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên; cụm di tích Nha Công an và các bộ ngành ở xã Minh Thanh.

  1. Home
  2. Tuyên Quang
  3. Huyện Sơn Dương
Filter
Filter × Close

Khu Di Tích Văn Hóa - Sinh Thái Tân Trào

0.0

Chiến khu Tân Trào là khu di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam thời kỳ Cách mạng tháng Tám. Hiện

Location: Ban Quản Lý Khu Di Tích Văn Hóa - Sinh Thái Tân Trào, Quốc Lộ 2C, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam

Lán Nà Nưa - Lán Nà Lừa

0.0

Lán Nà Nưa (còn gọi là Lán Nà Lừa) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945

Location: Lán Nà Nưa, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam

Đình Hồng Thái

0.0

Đình Hồng Thái: thuộc địa phận làng Kim Trận (nay là thôn Cả), xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương. Đình

Location: Đình Hồng Thái, Tân Trào, Sơn Dương District, Tuyên Quang, Vietnam

Đình Tân Trào

0.0

Đây chính là ngôi đình làng Kim Long - tức làng Tân Lập ngày nay. Đình ở mé ngoài làng, về hướng

Location: Đình Tân Trào, Sơn Dương District, Tuyên Quang, Vietnam

Hào Phú - Tuyên Quang

0.0

Không chỉ biết đến là mảnh đất của những cánh đồng lúa trù phú và vùng nguyên liệu mía trải rộng

Location: Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam