Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Huyện Sơn Tây là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Bắc giáp huyện Tây Trà. Tây Bắc giáp tỉnh Quảng Nam. Tây và Nam giáp tỉnh Kontum. Đông giáp huyện Sơn Hà. Huyện được thành lập tháng 8/1994 trên cơ sở tách ra từ huyện Sơn Hà.

  1. Home
  2. Quảng Ngãi
  3. Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi
Filter
Filter × Close

Cổng chào UBND huyện Sơn Tây

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Cổng chào UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, Đường tỉnh 623, Sơn Tây, Quảng Ngãi, Việt Nam