Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Huyện Tam Nông vào đời Lê thuộc trấn Sơn Tây, đời Trần là châu Cổ Nông. Năm 1728, chúa Trịnh Cương cho thuộc phủ Lâm Thao; năm 1831 đổi thuộc tỉnh Hưng Hoá, tỉnh lị đóng ở huyện Tam Nông; năm 1903 tỉnh lị dời về xã Phú Thọ và đổi là tỉnh Phú Thọ. Từ 5.7.1977, hợp nhất với huyện Thanh Thuỷ thành huyện Tam Thanh thuộc Vĩnh Phú (1968 – 96). Năm 1999, chia huyện Tam Thanh trở lại 2 huyện cũ, thuộc tỉnh Phú Thọ.

  1. Home
  2. Phú Thọ
  3. Huyện Tam Nông - Phú Thọ
Filter
Filter × Close

Đền Thờ Vua Lý Nam Đế

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đền Thờ Vua Lý Nam Đế, Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ, Việt NamPhone: +84 165 359 9675