Huyện Thăng Bình

Huyện Thăng Bình là một huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam. Phía Bắc giáp huyện Quế Sơn và Duy Xuyên, phía Nam giáp thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Tiên Phước và Hiệp Đức.

  1. Home
  2. Quảng Nam
  3. Huyện Thăng Bình
Filter
Filter × Close

Thánh Thất Từ Vân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Từ Vân, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt NamPhone: +84 235 3664 094

Thánh Thất Trung Nguyên

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trung Nguyên, Bình Phú, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt NamPhone: +84 235 3625 759

Thánh Thất Trung An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: THÁNH THẤT TRUNG AN, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Thánh Thất Thái Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thái Hòa, Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt NamPhone: +84 235 3873 221

Thánh Thất Hưng Đông

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hưng Đông, Bình Sa - Bình Nam, Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt NamPhone: +84 235 3604 899

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Thăng Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thăng Bình, Quốc lộ 14E, Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Bãi tắm Tân An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Bãi tắm Tân An, Quảng Nam, Việt Nam