Huyện U Minh

Huyện U Minh ở phía Bắc của tỉnh Cà Mau; Đông giáp huyện Thới Bình; Tây giáp vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện Trần Văn Thời; Bắc giáp tỉnh Kiên Giang. U Minh nổi tiếng với vườn quốc gia U Minh Hạ. Huyện cũng là nơi có Dự án khí – điện – đạm Cà Mau đang được xây dựng tại xã Khánh An. Giao thông đi lại của huyện này chủ yếu là đường sông, đường bộ kém phát triển. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn U Minh và 7 xã: Khánh Hoà, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Khánh Hội, Khánh Lam, Khánh An và Nguyễn Phích.

  1. Home
  2. Cà Mau
  3. Huyện U Minh
Filter
Filter × Close

Cửa biển Khánh Hội

0.0

Cửa biển Khánh Hội có vị trí trọng yếu, quy mô và tiềm năng đứng trong tốp đầu tại Cà Mau. Đã có

Location: Cửa biển Khánh Hội, U Minh - Khánh Hội, Khánh Hội, U Minh, Cà Mau, Việt Nam

Thánh Thất Ngọc Quang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Ngọc Quang, Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau, Việt Nam

Thánh Thất Long Quang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Quang, Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa, Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau, Việt Nam

Thánh Thất Cửu Linh Châu

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Cửu Linh Châu, Đường Không Tên, Khánh An, U Minh, Cà Mau, Việt Nam

Thánh Tịnh Bạch Vân Cung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tịnh Bạch Vân Cung, Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa, Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau, Việt Nam