Huyện Yên Khánh

Huyện Yên Khánh là huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình. Bắc và Đông giáp tỉnh Nam Định, ranh giới là con sông Đáy. Tây giáp thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và huyện Yên Mô. Nam giáp huyện Kim Sơn.

  1. Home
  2. Ninh Bình
  3. Huyện Yên Khánh
Filter
Filter × Close

Nhà thờ Giáo họ Phú Mỹ

0.0

1. Tên gọi : Giáo họ Phú Mỹ 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03) 4. Năm xây

Location: Giáo Họ Phú Mỹ, Giáo Xứ Yên Vân, Phú Mỹ, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 168 942 6455

Nhà thờ Giáo họ Bình Trung

0.0

1. Tên gọi : Giáo họ Bình Trung 2. Năm thành lập: 1829 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita 4.

Location: Nhà Thờ Giáo Họ Bình Trung, Thông Xuân, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 91 489 94 71

Nhà thờ Giáo họ Bình Nội

0.0

1. Tên gọi : Giáo họ Bình Nội 2. Năm thành lập: 3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm 4. Năm xây dựng

Location: Nhà Thờ Bình Nội, Nhà Thờ, Bình Nội, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 168 942 6455

Nhà thờ Giáo xứ Yên Vân

0.0

1. Tên gọi : Giáo xứ Yên Vân 2. Năm thành lập: 1829 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi 4. Năm xây

Location: Nhà thờ Giáo xứ Yên Vân, Thông Xuân, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt NamPhone: +84 91 489 94 71

Nhà thờ Giáo xứ Tam Châu

0.0

1. Tên gọi : Giáo xứ Tam Châu 2. Năm thành lập: 1940 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03) 4. Năm

Location: Giáo Xứ Tam Châu, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Hải

0.0

1. Tên gọi : Giáo xứ Phúc Hải 2. Năm thành lập: 1920 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô 4. Năm xây

Location: Nhà thờ xứ Phúc Hải, Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà Thờ Nam Biên

0.0

1. Tên gọi : Giáo xứ Nam Biên 2. Năm thành lập: 1927 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi 4. Năm xây

Location: Nhà Thờ Nam Biên, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo họ Hợp Hòa

0.0

1. Tên gọi : Giáo họ Hợp Hòa 2. Năm thành lập: 1941 3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/05). 4. Năm

Location: Nhà Thờ - Giáo họ Hợp Hòa, Đường tỉnh 481C, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hiếu Thuận

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Hiếu Thuận 2. Năm thành lập: 1889 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi (đệ

Location: Nhà Thờ Hiếu Thuận, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Gia Lạc

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Gia Lạc 2. Năm thành lập: 1920 3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Savie 4. Năm

Location: Giáo Xứ Gia Lạc, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Nhạc

0.0

1. Tên gọi : Giáo xứ Phúc Nhạc 2. Năm thành lập: 1790 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm 4. Năm

Location: Nhà thờ Phúc Nhạc, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Hào Phú

0.0

Năm 1845: Ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, được xây dựng trên nền đất nhà Cụ Phaolô Phan Bá Nhiêu

Location: Nhà Thờ Giáo Xứ Hào Phú, Phú Thịnh, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Nhà thờ Giáo xứ Tín Thuận

0.0

1. Tên gọi: Giáo xứ Tín Thuận 2. Thành lập giáo xứ: 1951 3. Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại 4. Xây

Location: Nhà thờ giáo xứ Tín Thuận, Đường tỉnh 481C, Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam