Quận 4

Quận 4 là một quận giáp ranh với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có hình dạng như một cù lao tam giác. Phía Tây và phía Bắc giáp sông Bến Nghé ngăn cách với quận 1

  1. Home
  2. Hồ Chí Minh
  3. Quận 4
Filter
Filter × Close

Chùa Phước Duyên (Quận 4)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Phước Duyên, Xóm Chiếu, phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3826 0350

Chùa Tân Phước (Quận 4)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Tân Phước, Bến Vân Đồn, phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3826 4307

Chùa Từ Khánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tu Khanh Pagoda, phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3826 1677

Chùa Tường Quang

0.0

Chùa Tường Quang tọa lạc tại địa chỉ : 212 Đòan Văn Bơ,P.10, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh   Điện thoại:

Location: Chùa Tường Quang, Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 3837

Chùa Vạn Hanh (Quận 4)

0.0

Chùa Vạn Hanh - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 132/166 Đoàn Văn Bơ,P.14, Quận 4, TP. Hồ Chí

Location: 132/166 (Chua Van Hanh) Đoàn Văn Bơ, phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ni Viện Phổ Minh

0.0

Ni Viện Phổ Minh tọa lạc tại địa chỉ : 141/34 Tôn Thất Thuyết,P.15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh   Điện

Location: Ni Viện Phổ Minh, Tôn Thất Thuyết, phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 9648

Thiền Viện Phổ Hiền

0.0

Thiền Viện Phổ Hiền tọa lạc tại địa chỉ : 209/58 Tôn Thất Thuyết,P.3, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh   Điện

Location: Thiền Viện Phổ Hiền, Tôn Thất Thuyết, 3, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3888 5393

Tịnh xá Ngọc Khánh (Quận 4)

0.0

Tịnh xá Ngọc Khánh - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 84/18 Đoàn Văn Bơ,P.14, Quận 4, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Khánh, Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 5018

Chùa Linh Bửu - Quận 4

0.0

Chùa Linh Bửu - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 165/89 Tôn Thất Thuyết,P.15, Quận 4, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Linh Bửu, Tôn Thất Thuyết, phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamWebsite: http://chualinhbuu.com/Phone: +84 28 3888 5426

Chùa Liên Trì (Quận 4)

0.0

Chùa Liên Trì - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 368/77 Tôn Đản, Quận 4, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại:

Location: Chùa Liên Trì, Đường Tôn Đản, phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3888 4061

Chùa Liên Hoa - Quận 4

0.0

Chùa Liên Hoa - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 122/5/4 Tôn Đản,P.10, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh   Điện

Location: Chùa Liên Hoa, Đường Tôn Đản, phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 3705

Chùa Khánh Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Khánh Long, Đoàn Văn Bơ, phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 5674

Chùa Hưng Long (Quận 4)

0.0

Chùa Hưng Long - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ  : 315/10 Tôn Đản,P.15, Quận 4, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Hưng Long, Đường Tôn Đản, phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3940 0430

Chùa Giác Quang (Quận 4)

0.0

Chùa Giác Quang - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 129F/138/92 Bến Vân Đồn,P.6, Quận 4, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Giác Quang, Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 5248

Chùa Đức Quang (Quận 4)

0.0

Chùa Đức Quang - Quận 4, tọa lạc tại địa chỉ : Nguyễn Tất Thành,P.13, Quận 4, TP. Hồ Chí

Location: CHÙA ĐỨC QUANG, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 4863

Chùa Bồ Đề (Quận 4)

0.0

Chùa Bồ Đề - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ : 09/8A Bến Vân Đồn,p.9, Quận 4, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Bồ Đề, Bến Vân Đồn, phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Bát Nhã (Quận 4)

0.0

Chùa Bát Nhã - Quận 4 tọa lạc tại địa chỉ: B442 Đoàn Văn Bơ,P.18, Quận 4, TP. Hồ Chí MinhNăm

Location: 301/17 Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, Nguyễn Khoái, phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3826 5312

Thánh Thất Quận Tư

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Quận Tư, Đường số 6, phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tam Giáo Ðiện Minh Tân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tam Giáo Ðiện Minh Tân, Bến Vân Đồn, phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh (Quận 4)

0.0

Bến Nhà Rồng, hay Bảo tàng Hồ Chí Minh - Quận 4, khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Thương

Location: Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3940 2060

Chùa Giác Nguyên (Quận 4) - Tổ Đình Giác Nguyên

0.0

Chùa Giác Nguyên - Quận 4 còn gọi là Tổ Đình Giác Nguyên tọa lạc tại số 129F/186/2 Bến Vân Đồn,

Location: Chùa Giác Nguyên, phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Bồ Đề

0.0

Chùa tọa lạc ở số 109/8A Bến Vân Đồn, phường 9, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8253664. Chùa thuộc

Location: Chùa Bồ Đề, Bến Vân Đồn, phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Kim Liên

0.0

Chùa tọa lạc tại số 129F/4 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.9400368. Chùa

Location: Chùa Kim Liên, Nguyễn Hữu Hào, phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3826 3071

Tịnh xá Linh Quang

0.0

Tịnh xá tọa lạc tại số 40/60 đường Nguyễn Khoái, phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8253003,

Location: Tịnh Xá Linh Quang, Nguyễn Khoái, phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3825 3003