Quận 6

  1. Home
  2. Hồ Chí Minh
  3. Quận 6
Filter
Filter × Close

Chợ Bình Tây (Quận 6)

0.0

Chợ Bình Tây - Quận 6 là tên của khu vực đông người Hoa sinh sống nằm ven kênh Tẻ trải dài từ Quận

Location: Chợ Bình Tây

Chùa Tây Thiên (Quận 6)

0.0

Chùa Tây Thiên - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 219/23 Mai Xuân Thưởng,P.6, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Tây Thiên, Mai Xuân Thưởng, phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3969 2228

Đình Bình Tây

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Đình Bình Tây, Mai Xuân Thưởng, phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Phước Long (Quận 6)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Phước Long, Đường Hậu Giang, phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3855 2404

Chùa Thiên Đức (Quận 6)

0.0

Chùa Thiên Đức - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 69/8 Văn Thân,P.8, Quận 6, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Thiên Đức, Văn Thân, phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 0763

Chùa Thiền Đức

0.0

Chùa Thiền Đức tọa lạc tại địa chỉ : 716/1 Hậu Giang,P.12, Quận 6, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại:

Location: Chùa Thiền Đức, Đường Hậu Giang, phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 4712

Chùa Thiên Khánh (Quận 6)

0.0

Chùa Thiên Khánh - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 551/24 Phạm Văn Chí,P.7, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Thiên Khánh, Hẻm 551 Pham Van Chi, phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3855 4095

Chùa Thiền Lâm (Quận 6)

0.0

Chùa Thiền Lâm - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 570/2 Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Thiền Lâm, Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Thiên Linh (Quận 6)

0.0

Chùa Thiên Linh - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 279/22D Bình Tiên,P.8, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Thiên Linh, Bình Tiên, phường 8, Quận 6, 8 Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 4008

Chùa Thiên Ý

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Thiên Ý, Hồng Bàng, phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3857 2662

Chùa Trúc Lâm (Quận 6)

5.0

Chùa Trúc Lâm - Quận 6 tọa lạc tại 154B Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 08

Location: Chùa Trúc Lâm, Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Niệm Phật Đường Vạn Bửu

0.0

Niệm Phật Đường Vạn Bửu tọa lạc tại địa chỉ : 272 Gia Phú,P.1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm thành

Location: Niệm Phật Đường Vạn Bửu, Đường Gia Phú, phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Dược Sư (Quận 6)

0.0

Tịnh Thất Dược Sư - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : L30/26/29 Cư Xá Phú Lâm A,P.12, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Thất Dược Sư, Khu IV, phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Pháp Ấn

0.0

Tịnh Thất Pháp Ấn tọa lạc tại địa chỉ : 205 Hậu Giang,p.5, Quận 6, TP. Hồ Chí MinhNăm thành lập

Location: Tịnh Thất Pháp Ấn, Đường Hậu Giang, 5, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Quan Âm (Phường 11, Quận 6)

0.0

Tịnh Thất Quan Âm - Phường 11, Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 241/86A Nguyễn Văn Luông,P.11, Quận 6,

Location: Tịnh Thất Quan Âm, Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Quan Âm (Phường 5, Quận 6)

0.0

Tịnh Thất Quan Âm - Phường 5, Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 46/37i Minh Phụng,P.5, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Thất Quan Âm, Minh Phụng, phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Tế Thế

0.0

Tịnh Thất Tế Thế tọa lạc tại địa chỉ : 181/44E Mai Xuân Thưởng,P.5, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm

Location: Tịnh Thất Tế Thế, Mai Xuân Thưởng, 4, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh thất Viên Quang (Quận 6)

0.0

Tịnh thất Viên Quang - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 551/30E/3 bis Phạm Văn Chí,P.7, Quận 6, TP. Hồ

Location: Tịnh Thất Viên Quang, Đường Phạm Văn Chí, 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Hòa Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tịnh Xá Hòa Bình, Đường Phạm Văn Chí, 4, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3857 1244

Tịnh xá Bửu Quang (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Bửu Quang - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 10/24 Mai Xuân Thưởng,P.1, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Bửu Quang, Mai Xuân Thưởng, phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Đại Bi

0.0

Tịnh xá Đại Bi tọa lạc tại địa chỉ : 101/5 Phạm Đình Hổ,P.6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm thành lập

Location: Tịnh Xá Đại Bi, Phạm Đình Hổ, phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Đạt Quang

0.0

Tịnh xá Đạt Quang tọa lạc tại địa chỉ : 430/5 Gia Phú,P.3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm thành lập :

Location: Tịnh Xá Đạt Quang, Đường Gia Phú, 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Giác Thông

0.0

Tịnh xá Giác Thông tọa lạc tại địa chỉ : 45/16/2 Bình Tiên,P.7, Quận 6, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại:

Location: Tịnh Xá Giác Thông, Bình Tiên, 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Hữu Tâm

0.0

Tịnh xá Hữu Tâm tọa lạc tại địa chỉ : 343/46/2A Trần văn Kiểu,P.7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm

Location: Tịnh Xá Hữu Tâm, Trần Văn Kiểu, phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Khánh Hỷ

0.0

Tịnh xá Khánh Hỷ tọa lạc tại địa chỉ : 9 Lê Trực,P.1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Điện thoại: (08)

Location: Tịnh Xá Khánh Hỷ, Lê Trực, 1, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3855 2527

Tịnh Xá Đại Quang (Phường 3, Quận 6)

0.0

Tịnh Xá Đại Quang - Phường 3, Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 430/5 Gia Phú,P.3, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: 430/5 Gia Phu, phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Xá Đại Quang (Phường 10, Quận 6)

0.0

Tịnh Xá Đại Quang - Phường 10, Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 130/38 Nguyễn Văn Luông,P.10, Quận 6,

Location: Tịnh Xá Đại Quang, Nguyễn Văn Luông, Khu II, phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Chánh (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Ngọc Chánh - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 45/89 Bình Tiên,P.7, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Chánh, Bình Tiên, 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 4265

Tịnh xá Ngọc Đạo

0.0

Tịnh xá Ngọc Đạo tọa lạc tại địa chỉ : 426/41/1 Nguyễn Văn Luông,P.12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm

Location: Tịnh Xá Ngọc Đạo, Nguyễn Văn Luông, 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Hiệp (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Ngọc Hiệp - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 350H Trần Văn Kiểu,P.7, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Hiệp, Trần Văn Kiểu, phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Hòa (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Ngọc Hòa - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 13/18 Tân Hòa Đông,P.13, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Hòa, Tân Hòa Đông, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Nhân (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Ngọc Nhân - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : N37/1D/62 Cư Xá Phú Lâm A, Hùng Vương,P.12, Quận 6,

Location: N37/1D/62 Cư xá Phú Lâm A, phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Trung Tâm (Quận 6)

0.0

Tịnh xá Trung Tâm - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 570/2F Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: 570 Đường Hùng Vương, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Thích Ca

0.0

Tịnh xá Thích Ca tọa lạc tại địa chỉ : 919C Bến Lò Gốm, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh   Năm thành lập :

Location: 919c Bến Lò Gốm, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Liên Hoa - Quận 6

0.0

Chùa Liên Hoa - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 385/17 Hậu Giang,P.11, Quận 6, TP.HCMĐiện thoại:

Location: chùa Liên Hoa, Đường Hậu Giang, phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3876 2889

Chùa Kiển Phước

0.0

Chùa Kiển Phước tọa lạc tại địa chỉ : 80/3 Tân Hòa Đông,P.14, Quận 6, TP.HCM   Điện thoại: (08)

Location: Chùa Kiển Phước, Tân Hòa Đông, 14, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3873 6146

Tổ đình Hưng Minh Tự - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam

0.0

Tổ đình Hưng Minh Tự - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tọa lạc tại địa chỉ : 101 Lý Chiêu

Location: Tổ đình Hưng Minh Tự - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, Đường Lý Chiêu Hoàng, Khu II, phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamWebsite: http://www.tinhdocusiphathoi.vn/to-dinh-hung-minh-tu/27.aspxPhone: +84 28 3875 3648

Chùa Hồng Thanh

0.0

Chùa Hồng Thanh tọa lạc tại địa chỉ : Lô J, 32 Đường Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ

Location: Chùa Hồng Thanh, Đường Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Giác Đạo (Quận 6)

0.0

Chùa Giác Đạo - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 8/11 Minh Phụng,P.5, Quận 6, TP.HCM   Năm thành lập :

Location: Chùa Giác Đạo, Minh Phụng, 5, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Đức Quang (Quận 6)

0.0

Chùa Đức Quang - Quận 6 tọa lạc tại địa chỉ : 97/7 Nguyễn Đình Chi,P.9, Quận 6, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Đức Quang, Nguyễn Đình Chi, 9, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 6612

Chùa Giác Chơn (Quận 6)

0.0

Chùa Giác Chơn - Quận 6, tọa lạc tại địa chỉ : 483B Hậu Giang,P.11, Quận 6, TP.hồ chí

Location: Chùa Giác Chơn, Đường Hậu Giang, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3877 6508

Thánh Thất Minh Tân Cao Tiên Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Minh Tân Cao Tiên Đàn, Nguyễn Văn Luông, Khu I, phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thánh Thất Đô Thành

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Ban chỉnh đạo Đô Thành, Hậu Giang, phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 4424

Chùa Diệu Pháp

0.0

Chùa Diệu Pháp - Quận 6 tọa lạc ở số 925/10 đường Hậu Giang, phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT:

Location: Chùa Diệu Pháp, Hậu Giang, phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 2131

Chùa Giác Hải

0.0

Chùa tọa lạc ở số 345/45 đường Hùng Vương, phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8752861. Chùa

Location: Chùa Giác Hải, Hồng Bàng, phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 2861

Chùa Thảo Đường - Thảo Đường Thiền Tự

0.0

Chùa tọa lạc tại số 335/42 đường Hùng Vương, phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, trên khoảng đất

Location: Thảo Đường Thiền Tự, Khu IV, phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 3555

Tịnh xá Lộc Uyển

0.0

Tịnh xá tọa lạc tại số 463 – 465 đường Hùng Vương, phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT:

Location: Tịnh Xá Lộc Uyển, Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3875 1155

Tịnh xá Ngọc Lâm

0.0

Tịnh xá tọa lạc tại số 578/1 đường Hùng Vương, phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8764260.

Location: Tịnh Xá Ngọc Lâm, Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Tuyền Lâm

0.0

Chùa Tuyền Lâm tọa lạc tại địa chỉ : 265 Hùng Vương,P.9, Quận 6, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại: (08)

Location: Chùa Tuyền Lâm, Hồng Bàng, phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

NHÀ THỜ HIỂN LINH

0.0

( hãy giúp chúng tôi cập nhật thông tin điểm đến này )

Location: Nhà Thờ Hiển Linh, Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam