Quận 7

Quận 7 là một trong năm quận mới thành lập năm 1997 của thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 trước kia của thành phố Sài Gòn

  1. Home
  2. Hồ Chí Minh
  3. Quận 7
Filter
Filter × Close

Chùa Tân Long (Quận 7)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Tân Long, Phan Huy Thực, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Thiên Ân (Quận 7)

0.0

Chùa Thiên Ân - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ

Location: Chùa Thiên Ân, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Thiên Hoa

0.0

Tịnh Thất Thiên Hoa tọa lạc tại địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát,P.Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Thất Thiên Hoa, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3872 2619

Chùa Thiên Phước (Quận 7)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Phước Thiên, Đường số 79, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Thiên Trúc (Quận 7)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Thiên Trúc, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamWebsite: http://www.chuathientruc.com/Phone: +84 28 3873 3292

Thiền Viện Pháp Hoa (Quận 7)

0.0

Thiền Viện Pháp Hoa - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2,P.Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí

Location: Thiền Viện Pháp Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 90 787 67 53

Tịnh Thất Liên Hoa (Quận 7)

0.0

Tịnh Thất Liên Hoa - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ :60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn,P.Tân Kiểng, Quận 7,

Location: Tịnh Thất Liên Hoa, Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh xá Ngọc Ân

0.0

Tịnh xá Ngọc Ân tọa lạc tại địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh xá Ngọc Ân, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3771 3353

Tịnh xá Ngọc Qui (Quận 7)

0.0

Tịnh xá Ngọc Qui - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh xá Ngọc Quy, Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Linh Đức

0.0

Chùa Linh Đức tọa lạc tại địa chỉ : 22/14 đường số 15,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  Năm

Location: Chùa Linh Đức, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Kiều Đàm (Quận 7)

0.0

Chùa Kiều Đàm - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Kiều Đàm, Hẻm 793 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 93 920 40 24

Chùa Giác Chơn (Quận 7)

0.0

Chùa Giác Chơn - Quận 7 tọa lạc tại địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2,P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.

Location: 355/68A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3785 0179

Chùa Bửu Quang (Quận 7)

0.0

Chùa Bửu Quang - Quận 7 tọa lạc tại Địa chỉ: 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.

Location: Chùa Bửu Quang, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3872 1593

Chùa Giác Huệ (Quận 7)

0.0

Chùa Giác Huệ - Quận 7 tọa lạc tại số 5/8 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.

Location: Chùa Giác Huệ, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3872 0223

Chùa Long Hoa

0.0

Tên thường gọi: Chùa Long Hoa Chùa tọa lạc tại số 60/7 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú

Location: Chùa Long Hoa, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3785 1881

Tu viện Định Thành - Chùa Định Thành

0.0

Tên thường gọi: Chùa Định Thành Tu viện tọa lạc tại số 12/6 đường Phan Huy Thực, khu phố 2, phường

Location: Tu viện Định Thành, Phan Huy Thực, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam