Quận 8

Quận 8 là một quận vùng ven, nằm án ngữ phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Home
  2. Hồ Chí Minh
  3. Quận 8
Filter
Filter × Close

Chùa Thiền Lâm (Quận 8)

0.0

Chùa Thiền Lâm - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 306 Chánh Hưng,P.5, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Thiền Lâm, Phạm Hùng, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3856 9171

Tịnh Xá Từ Phước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Tịnh Xá Từ Phước, Hưng Phú, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3886 0651

Chùa Từ Phước (Quận 8)

0.0

Chùa Từ Phước - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 574/6 Phạm Thế Hiển,P.4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh   Điện

Location: Chùa Từ Phước, Phạm Thế Hiển, phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 0850

Chùa Từ Thạnh

0.0

Chùa Từ Thạnh tọa lạc tại địa chỉ : 125/47 Âu Dương Lân , P.2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh   Điện thoại:

Location: Chùa Từ Thạnh, Âu Dương Lân, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 5821

Chùa Từ Thoàn

0.0

Chùa Từ Thoàn tọa lạc tại địa chỉ :  2347/72 Phạm Thế Hiển,P.6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh   Năm thành

Location: Chùa Từ Thoàn, Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 90 772 27 65

Chùa Vạn Liên

0.0

Chùa Vạn Liên tọa lạc tại địa chỉ : 127-129 Đào Cam Mộc,P.4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh   Điện thoại:

Location: Chùa Vạn Liên, Đào Cam Mộc, phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 2983

Chùa Thiên Trường (Phường 9, Quận 8)

0.0

Chùa Thiên Trường - Phường 9, Quận 8

Location: Chùa Thiên Trường, phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3950 3352

Chùa Thiên Trường (Phường 14, Quận 8)

0.0

Chùa Thiên Trường - Phường 14, Quận 8

Location: Chùa Thiên Trường, Hoài Thanh, 14, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3886 2162

Chùa Từ Quang (Quận 8)

0.0

Chùa Từ Quang - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 191 Ba Tơ,P.7, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhNăm thành lập

Location: Chùa Từ Quang, Đường 3052 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Từ Hiếu (Quận 8)

0.0

Chùa Từ Hiếu - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 59 Lô D, Dương Bá Trạc, p.1, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Tu Hieu Pagoda, phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 7885 4435

Viên Giác Ni Tự

0.0

Viên Giác Ni Tự tọa lạc tại địa chỉ : 01 An Dương Vương,p.16, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại:

Location: Viên Giác Ni Tự, Hồ Học Lãm, phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Thất Pháp Thủy

0.0

Tịnh Thất Pháp Thủy tọa lạc tại địa chỉ : 198B/43 Dương Bá Trạc,P.2, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Tịnh Thất Pháp Thủy, Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 7540

Thiền Thất Thường Quan

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Thường Quang, Phú Định, phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tịnh Xá Ngọc Quang (Quận 8)

0.0

Tịnh Xá Ngọc Quang - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 262 Bến Nguyễn Duy,P.15, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Quang, Lưu Hữu Phước, phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3980 5092

Tịnh xá Ngọc Sơn (Quận 8)

0.0

Tịnh xá Ngọc Sơn - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 361/19/2 Bến Bình Đông,P.15, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Tịnh Xá Ngọc Sơn, Bến Bình Đông, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3980 2583

Chùa Lộc Dã

0.0

Chùa Lộc Dã tọa lạc tại địa chỉ : 554 Hưng Phú,P.9, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhNăm thành lập :

Location: Chùa Lộc Dã, Hưng Phú, phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Linh Bửu - Quận 8

0.0

Chùa Linh Bửu - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 71/9 Bông Sao,P.5, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại:

Location: Chùa Linh Bửu, Bông Sao, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 0864

Chùa Lâm Quang

0.0

Chùa Lâm Quang tọa lạc tại địa chỉ : 301/117/H70 Bến Bình Đông,P.14, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Lâm Quang, Bến Bình Đông, phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 9467

Chùa Kim Liên (Quận 8)

0.0

Chùa Kim Liên - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 64 Nguyễn Thị Tần, p.2, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Kim Liên, Nguyễn Thị Tần, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 7281

Chùa Khả Diệu Âm

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Khả Diệu Âm, Cao Xuân Dục, phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Hương Tích (Quận 8)

0.0

Chùa Hương Tích - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 225 ÂU Dương Lân nối dài,P.3, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Huong Tich Pagoda, Hẻm 137 Au Dương Lân, phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 5461

Thiền viện Hải Đức (Quận 8)

0.0

Thiền viện Hải Đức - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 154/102/40B Âu Dương Lân,P.3, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Thiền viện Hải Đức, Âu Dương Lân, phường 3, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 7914

Chùa Giác Quang (Nguyễn Duy - Quận 8)

0.0

Chùa Giác Quang - Nguyễn Duy - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 366/286 Nguyễn Duy,P.9, Quận 8 , TP. Hồ

Location: Chùa Giác Quang, Nguyễn Duy, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Giác Quang (Quận 8)

0.0

Chùa Giác Quang - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 47 Lương Văn can,P.15, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Giác Quang, Lương Văn Can, phường 15, Quận 8, phường 15 Quận 8 Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 9247

Chùa Giác Linh (Quận 8)

0.0

Chùa Giác Linh - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 564 bis/9 Hưng Phú,P.9, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Giác Linh, Hưng Phú, phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3886 2014

Chùa Giác Huệ (Quận 8)

0.0

Chùa Giác Huệ - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 198/55 Dương Bá Trạc, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Giác Huệ, Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3851 1106

Chùa Bửu Quang (Quận 8)

0.0

Chùa Bửu Quang - Quận 8 toạ lạc tại Địa chỉ: 73 đường 16,P.4, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhĐiện

Location: Chùa Bửu Quang, Đường Hồ Thành Biên, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3856 9399

Chùa Định Lâm

0.0

Chùa Định Lâm tọa lạc tại địa chỉ : 8 Bến Phú Định,P.16, Quận 8, TP. Hồ Chí MinhNăm thành

Location: Chùa Định Lâm, Phú Định, phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamWebsite: https://www.facebook.com/chuadinhlam/Phone: +84 93 299 85 21

Chùa Định Phước (Quận 8)

0.0

Chùa Định Phước - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 640/652B Dạ Nam,P.10, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Định Phước, Hưng Phú, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Pháp Thuỷ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chùa Pháp Thuỷ, Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chùa Bình Hòa (Quận 8)

0.0

Chùa Bình Hòa - Quận 8 tọa lạc tại địa chỉ : 745 Bến Bình Đông,P.13, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Bình Hòa, Bến Bình Đông, phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3855 4981

Thánh Thất Lộ Đỏ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Lộ Đỏ, Hẻm 101 Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 4102

Thánh Thất Quận 8

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Quận Tám, Đường số 22, phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 2473

Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh tòa vô vi Huỳnh Quang Sắc, Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 5432 8751

Chùa An Phú

0.0

Chùa thường được gọi là chùa Miễng sành, tọa lạc ở số 24 đường Chánh Hưng, phường 10. Quận 8, TP. Hồ

Location: Chùa An Phú, Phạm Hùng, phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3856 3167

Chùa Huệ Lâm (Quận 8)

0.0

Chùa Huệ Lâm - Quận 8 tọa lạc ở số 154 đường Tùng Thiện Vương, phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Location: Chùa Huệ Lâm, Tùng Thiện Vương, 11, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3856 4472

Chùa Long Hoa Tự

0.0

Tên thường gọi: Chùa Long Hoa Chùa tọa lạc tại số 360A Bến Bình Đông, phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí

Location: Chùa Long Hoa Tự, Bến Bình Đông, phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3854 7311

Chùa Pháp Quang (Quận 8)

0.0

Chùa Pháp Quang - Quận 8 tọa lạc ở số 71 đường Liên tỉnh lộ 5, phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Location: Chùa Pháp Quang, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt NamPhone: +84 28 3850 4622

Chùa Đông Phước

0.0

Chùa tọa lạc ở số 374 Bến Bình Đông, phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.9802744. Chùa thuộc

Location: Chùa Đông Phước, Bến Bình Đông, phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam