Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tây Ninh nằm ở vị trí cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh, vương quốc Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  1. Home
  2. Tây Ninh
Filter
Filter × Close

Chùa Thanh Vân (Gò Dầu)

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Chua Thanh Van, khu phố 1, tt. Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3854 440

Điện Thờ Phật Mẫu Thanh Điền

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Thanh Điền, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Thái Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thái Bình, Đường tỉnh 781, Suối Muồn, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3789 823

Thánh Thất Long Vĩnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Vĩnh, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3781 572

Thánh Thất Hảo Đước

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hảo Đước, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3782 382

Thánh Thất Đồng Khởi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Đồng Khởi, Quốc lộ 22B, Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3716 047

Điện Thờ Phật Mẫu Đồng Khởi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Đồng Khởi, Quốc lộ 22B, Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất An Cơ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Cơ, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3782 382

Thánh Thất Tiên Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tiên Thuận, Đường tỉnh 786, Rừng Dầu, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Tiên Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Tiên Thuận, Đường tỉnh 786, Rừng Dầu, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Lợi Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Lợi Thuận, Hẻm 90, Thuận Đông, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Long Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Thuận, Đường tỉnh 786, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3767 008

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thuận

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Long Thuận, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Long Khánh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Long Khánh, Đường tỉnh 786, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Long Giang

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Giang, Đường tỉnh 786, ấp Bảo, Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3760 216

Thánh Thất Long Chữ

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Long Chữ, Đường tỉnh 786, Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất An Thạnh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất An Thạnh, Asian Highway 1, ấp Voi, An Thạnh, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Trí Giác Cung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Trí Giác Cung, Nguyễn Văn Linh, Trường Thiện, Trường Hòa, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Hộ Pháp Tịnh Đường

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Hộ Pháp Tịnh Đường, Đường số 56 Nguyễn Văn Linh, Trường Thiện, Trường Hòa, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Trường Tây

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trường Tây, Nguyễn Văn Linh, Trường Lộc, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3842 276

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Tây

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Trường Tây, Trịnh Phong Đáng, Trường Phước, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3840 919

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Trường Hòa, Nguyễn Văn Linh, Trường Cửu, Trường Hòa, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Trường Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trường Hòa, Nguyễn Văn Linh, Trường Thiện, Trường Hòa, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3848 314

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ân

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Hiệp An, Phạm Thái Bường, Hiệp An, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Hiệp An

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hiệp An, Âu Cơ, Hiệp An, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3646 133

Thánh Thất Hiệp Hòa

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hiệp Hòa, Lạc Long Quân, Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3646 837

Thánh Thất Hiệp Định

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hiệp Định, Âu Cơ, Hiệp Định, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3646 958

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Định

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Hiệp Định, Lạc Long Quân, Hiệp Định, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Hiệp Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Hiệp Long, Đường số 12, Hiệp Long, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3646 093

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Thiện

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Phước Thiện, Phạm Thái Bường, Hiệp Long, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Trung

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Long Thành Trung, Tôn Đức Thắng, Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Thị Trấn Hòa Thành

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất thị trấn Hòa Thành, Đỗ Thị Tặng, Khu phố 4, tt. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3840 488

Thánh Thất Phước Ninh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Ninh, Suối Đá - Phước Ninh - Phước Minh, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3776 155

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Ninh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Phước Ninh, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Phước Minh

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Phước Minh, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3775 953

Minh Cảnh Thánh Đức Đàn

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Minh Cảnh Thánh Đức Đàn, Đường tỉnh 781, Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3826 483

Thánh Thất Chà Là

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Chà Là, Đường tỉnh 784, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3817 463

Điện Thờ Phật Mẫu Chà Là

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Chà Là, Đường tỉnh 784, Ninh Hưng 1, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Bến Củi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Bến Củi, Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Bến Củi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bến Củi, Đường tỉnh 790, Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Cầu Khởi

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Cầu Khởi, Đường tỉnh 784, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Bàu Năng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Bàu Năng, Đường tỉnh 781, Ninh Hiệp, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Điện Thờ Phật Mẫu Bàu Năng

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Bàu Năng, Ninh Bình, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Tua Hai

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Tua Hai, Quốc lộ 22B, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Thanh Điền

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thanh Điền, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt NamPhone: +84 276 3785 352

Thánh Thất Thành Long

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Thành Long, Đường tỉnh 781, ấp Nam, Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất Trí Bình

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Thánh thất Trí Bình, Đường tỉnh 781, Xóm Ruộng, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Suối Đá

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Suối Đá, Đường tỉnh 781, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Truông Mít

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Điện thờ Phật Mẫu Truông Mít, Đường tỉnh 784, Ấp Thuận An, Truông Mít, Dương Minh Châu, Ấp Thuận An, Truông Mít, Việt Nam

Thảo xá Hiền Cung

0.0

Thảo xá Hiền Cung là ngôi nhà tranh do Đức Cao Thựợng Phẩm cất trên phần đất tư của Ngài ở trong thị

Location: Thảo Xá Hiền Cung, 30 tháng 4, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam